Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Specialistsjuksköterskeutbildningen i Gävle har hög kvalitet undantaget inr vård av äldre som ges av fem lärosäten tillsammans

Universitetskanslersämbetet ger specialistsjuksköterske-utbildningen med inriktning mot distriktssköterska och huvudområdet vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle betyget hög kvalitet i den nationella kvalitetsutvärderingen.

För specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre som ges i samarbete med fem andra lärosäten (Sophia-hemmets högskola, Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet) var omdömet däremot bristande kvalitet. Alla granskade lärosäten fick omdömet bristande kvalitet gällande specialistsjuksköterskeexamen inr. vård av äldre.

En av få som godkändes

Högskolan i Gävle är när det gäller specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska en av de endast 38 procent som godkänts. 

Av 134 specialistsjuksköterskeutbildningar och examina på avancerad nivå som utvärderats har 79 fått omdömet bristande kvalitet. 


Viktig utbildning

Specialistsjuksköterskeprogrammen, som är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen är en oerhört viktig utbildning för att höja kompetensen i vårdverksamheten då bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är stor.

- Nyutexaminerade distriktssköterskor från högskolan i Gävle har en utbildning bakom sig med hög kvalitet säger Gunilla Mårtensson utbildningsledare.

- Magisterexamen i vårdvetenskap bedöms också ha hög kvalitet och visar att vi lyckats med vår målsättning att ge sjuksköterskorna verktyg med sig ut i arbetslivet för att kunna säkerställa en evidensbaserad vård.

Programmet för vård av äldre

- För specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre kommer vi tillsammans med övriga fem lärosäten omgående att starta ett intensivt kvalitetsarbete för att säkerställa att de områden som ifrågasatts erhåller hög kvalitet, säger utbildningsledare Gunilla Mårtensson.

- En arbetsgrupp med representanter från lärosätena kommer att tillsättas för att göra en analys av UKÄs bedömning samt identifiera delmål och planera kort- och långsiktiga åtgärder för att genomföra det viktiga förändringsarbete som bedömningen har föranlett, säger akademichef Nader Ahmadi.För ytterligare information, v v kontakta:
Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-428 39 65
Gunilla Mårtensson, utbildningsledare Akademin för hälsa och arbetsliv, 073-460 65 37Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-10-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)