Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Idag pratas det inte om rättvisa

Idag pratas det inte så mycket rättvisa om längre. Nu vill vi ge människor möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om vad rättvisa egentligen handlar om, säger Jari Ristiniemi lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ett forum för samtal

- Vi vill skapa en plats för unga vuxna att samtala kring rättvisebegreppet, säger Jari Ristiniemi.

På tisdag 6 oktober kl 19 blir det därför en kväll kring detta i Sjömanskyrkan i Gävle. En kväll riktad till unga vuxna. En ganska svår grupp att ha dialog med då det är mycket som händer i deras liv.

- Detta för att få ett samtal om de existentiella frågorna; Hur ska jag rikta mitt liv? Vad ska jag göra med mitt liv?

- Vi satsar på öppna tillfällen och vi har bland annat engagerat en poet och en musikant som är i den här åldern.

En bortglömd grupp

Man kanske inte pratar så mycket om de som är 20-35 år. Om deras livsvillkor och situation i det här moderna samhället, när man går från utbildning till arbete och vilka kvalifikationer som då krävs. Viktigt är också frågan om socialt utanförskap, då många slutar skolan i Gävle innan de tar examen.

Har något angeläget att säga

- Jag hoppas att kunna göra Högskolan känd utanför skolans väggar och också skapa nya samarbetsformer. Jag tycker vi som Högskola har något angeläget att säga om människornas situation idag.

Ett hållbart samhälle

Detta handlar inte bara om utbildning och samverkan, utan också om forskning. Genom att studenter introduceras till att göra sina uppsatser utifrån de teman som tas upp.

- På det här sättet kan vi verka aktivt för ett hållbart samhälle, vilket ju är Högskolans vision.  Studenterna kan studera sådana här samverkansprocesser och samtidigt genom sina studier föreslå vägar vidare.

Affisch Pdf, 2 MB.


För mer information, v v kontakta:
Jari Ristiniemi, Universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 89 86, 073-401 10 58 
E-post: jari.ristiniemi@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2015-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)