Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Hur bedömer man samhällsnyttan vid vindkraftsetablering?

Energimyndigheten har beviljat 1,2 miljoner till ett projekt där en forskargrupp vid Högskolan i Gävle ska utveckla modeller att användas som beslutsstöd vid bedömning av samhällsnyttan av vindkraftsetablering.

Samhällsnyttan

- Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning om beslutsfattande ur ett brett perspektiv. Till exempel utvecklas modeller för intresseavvägningar och det studeras hur beslutsfattande regleras av juridiska och andra normer, säger Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor datavetenskap.

Det nya projektet finansieras inom ramen för kunskapsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Projektet ska bl.a. kartlägga hur begreppet samhällsnytta hanteras i tillståndsprocessen kring ny vindkraft.

Tillståndsprövning är ett komplext beslutsproblem där den sammanantagna samhällsnyttan ska vägas mot den sammantagna kostnaden, som exempelvis negativ inverkan på lokal miljö.

Tydligare tillståndsprövningar

Forskargruppen ska nu utveckla beslutsstödsmodeller för tillståndsprövning och etablering av vindkraft.  Modeller där beslutsproceduren bli systematisk och begriplig för alla parter.

- Energimyndigheten och Naturvårdsverket bedömde att frågeställningen är angelägen, att vår projektplan har bra kvalité och att forskargruppen har hög kompetens.

- Målet är att processen med tillståndsprövningar blir tydligare och mer transparent.

Förstärkt forskningsanknytning

- Vi får nu en möjlighet att visa hur den forskning som bedrivs inom ämnesgruppen kan användas för att studera aktuella samhälleliga frågeställningar.

- Det praktiska fall vi kommer i kontakt med inom ramen för projektet kan vi sedan använda som exempel i undervisningen och på så sätt kan forskningsanknytningen förstärkas ytterligare.
För mer information, v v kontakta:
Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor i datavetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 89 79 
E-post: ulla.ahonen-jonnarth@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2015-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)