Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Tiger hälsan still hos Gävleborgs vägriddare?

Alltför många yrkeschaufförer har synproblem och värk från nacke/skuldra samt andra tecken på en pressad arbetssituation, visar forskning vid Högskolan i Gävle.

Hur mår de egentligen

Tillsammans har forskarkollegorna Leah Emegwa och Hans Richter, forskare vid Högskolan i Gävle, påbörjat en kartläggning av hur våra chaufförer mår.

- Även om många av yrkeschaufförerna i Gävleborg förefaller att må bra och är påfallande fysiskt aktiva, så uppger alltför många  syn- och nacke/skuldra besvär och uppvisar andra tecken på en pressad arbetssituation, säger Hans Richter. 

En del av projektet handlar om hur ofta sådana synproblem inträffar och ifall de var förknippade med muskelbesvär i nacke/skuldra. Den andra delen handlar om chaufförernas livskvalitet

Synen och bilkörningen

Åtta av tio chaufförer upplever att bilkörningen är mycket synkrävande. Ungefär en femtedel anger att de någon gång ”ser dubbelt” eller ”ser suddigt”.

Nästan hälften av chaufförerna säger att de inte testat synen de senaste 2 åren, alternativt att de aldrig har testat synen (44 %).

- Här finns mycket som relativt enkelt kan göras för att förbättra synkomforten, t ex en synundersökning med korrigerande glasögon, enligt Hans Richter och Leah Emegwa.

- Detta är ju också en säkerhetsfråga, då synkraven på yrkeschaufförer vid t.ex. mörkerkörning och samtidig mental eller kroppslig trötthet, ofta under tidspress, är stora.

Smärtan och bilkörningen

En av fyra chaufförer upplever samtidiga besvär med ”smärta”, ”stickningar” eller ”domningar” i musklerna och masserade eller knådade musklerna för att kunna fortsätta sin bilkörning.

Var femte chaufför uppgav att hen ibland tvingas avbryta bilkörningen pga. muskelvärk.

Intressant samband

Forskarna fann intressant nog att muskelbesvären var associerade med
synförmågan. De som angav besvär med tillfälligt dubbelseende eller suddigt seende var mer benägna att ange att de också upplevde muskelbesvär i nacke/skuldra.

- Från vår tidigare forskning vet vi att den synstress, som uppstår vid alltför höga synkrav, ofta ger upphov till ont i nacken/och skuldrorna hos bildskärmsarbetare.

- Därför är det inte orimligt att tro att en del av yrkeschaufförernas nackbesvär är synrelaterade. 

Påfallande aktiva

Många av chaufförerna upplevde sin hälsa som god.

Men 2/3 hade ett BMI som indikerade övervikt eller fetma trots att samma individer var fysiskt aktiva minst 1 gång i veckan. Högt BMI tillsammans med avsaknad av fysisk aktivitet var kopplad till en låg livskvalité.

- Detta kan tyda på att det finns ett hälsointresse och en grogrund för att öka deras synförmåga och i en förlängning deras muskuloskeletala hälsa och livskvalitet.

Tvärvetenskap

Leah och Hans anser att områdena synergonomi/belastningsergonomi och folkhälsa har väldigt mycket att vinna på detta tvärvetenskapliga samarbete.

- Vi har starka gemensamma intressen och forskningen vinner mycket på ett samarbete över ämnesgränserna. En färdig rapport finns att läsa. I nuläget skriver vi på vetenskapliga artiklar baserat på detta material samt planerar för fortsatta studier.

Även om detta projekt i första hand berör yrkeschaufförer kan resultaten från denna studie förmodligen vara relevanta också för vanliga bilister som regelbundet kör långa sträckor i det mörka höstrusket.


Projektet har finansierats genom medel från Akademin för Hälsa och Arbetsliv vid Högskolan i Gävle.För mer information vv kontakta:

Leah Emegwa, legitimerad klinisk optometrist, med. Dr., universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026 64 50 82
E-post: lehema@hig.se

Hans Olof Richter, docent, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026 648 722
E-post: hrr@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2015-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)