Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Sverigeunik utbildning inom GIS startar i Gävle

Högskolan i Gävle befäster sin ledning inom Geografisk lnformationsvetenskap och startar en masterutbildning i GIS. KK-stiftelsen beviljar 1.4 miljoner för utveckling av den nya utbildningen.


Vad är GIS?

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, analysera och presentera geografisk data. Förenklat kan GIS beskrivas som intelligenta, digitala kartor.

Användning av och behovet för geografiska informationssystem har ökat lavinartat de senaste fem till tio åren allt eftersom lägesbunden och rumslig information blir allt mer tillgänglig.

- På arbetsmarknaden har detta lett till ett behov av avancerad kompetens inom geografisk informationsteknologi, både på användar- och på utvecklarsidan, säger professor Stefan Seipel.

Under de kommande tio åren förväntas det bara i länet tillkomma 1 000 nya jobb i GIS-branschen.

Behov att skräddarsy

Inom GIS-området är väldigt många verktygsanvändare. Det finns mycket kraftfulla informationssystem/dataverktyg och GIS-experter är oftast användare av dessa verktyg, i viss mån kan de också anpassa dem.

- Men det finns ett stort behov av mer kvalificerade GIS-användare. Experter i gränslandet mellan högkvalificerad GIS-användning och GIS-utveckling, med förmågan att ta fram avancerade och anpassade tjänster inom geodatabehandling.

Rätt tid och på rätt plats

Gävle, som också marknadsför sig som GIS-huvudstad i Sverige, är en naturligt bra plats för en sådan utbildning. Här finns väldigt många GIS-aktörer och företag som är världsledande med sina verktyg.

- Så rätt tid med tanke på det stora kompetensbehovet på arbetsmarknaden och rätt plats med tanke på att vi har kompetensen och att miljön här är perfekt.

Högskolan i Gävle är unik

- Vi är unika i Sverige, vi är de enda som har forskarexamen i Geospatial Informationsvetenskap.

Nu vill Högskolan skapa en sammanhängande progression från grundutbildning till doktorsexamen. Och med att skapa en tvåårig masterutbildning, rekrytera från andra svenska lärosäten, men också internationellt.

- Utomlands finns liknande utbildningar men i Sverige skulle vi vara ensamma om det här upplägget. Det unika är kopplingen mellan GIS och datavetenskap.

Start 2017

Masterutbildningen planeras starta hösten 2017 och är normalt en aktivitet som Högskolan själv skulle bedrivit. Men nu tillförs extra resurser och det ges möjlighet att fokusera på utveckling på ett helt annat sätt.

- Projektet kommer direkt från början att bedrivas i samverkan med ett flertal företag och organisationer som är mycket starka inom GIS och geodataområdet.

- Därutöver involverar vi två av Sveriges främsta branschorganisationer inom GIS (FPX och ULI Geoforum) för att knyta ett ännu större antal branschrepresentanter till utvecklingsarbetet.

- Vi kommer att leverera en utbildning som inte bara håller mycket hög akademisk kvalitet utan som mycket väl svarar mot näringslivets efterfrågan på GIS-specialkompetens.

- En stor framgång för Högskolan och för Gävle, avslutar en mycket nöjd Stefan Seipel.För mer information, v v kontakta:
Stefan Seipel, professor, vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 85 63
E-post: stefan.seipel@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2015-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)