Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ledande europeiskt universitet fördjupar samarbetet med Högskolan i Gävle

Professor Svend-Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle utnämns till Adjunct Excellent Scientist vid Vrije Universiteit i Amsterdam.

Folkhälsa prioriterat av EU

Vrije Universiteit i Amsterdam räknas som ett av Europas absolut starkaste fästen för forskning inom arbetshälsa och motorik.

Ett av EU högt prioriterat område då belastningsskador i arbetslivet, tillsammans med psykosocial hälsa i arbetslivet, är några av de största folkhälsofrågorna i Europa.

- Utnämningen är ytterligare ett kvitto på att vår forskning inom arbetshälsa håller världsklass, säger Svend-Erik Mathiassen

Långsiktigt samarbete

Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle har haft ett aktivt samarbete med Vrije Universiteit i 15 år.

I dag gäller samarbetet främst hälsoriskerna med stillasittande arbetsmiljöer och betydelsen av att växla mellan sittande och stående på jobbet.

En ledande vetenskaplig tidsskrift inom arbetsmiljöforskningen godkände för en vecka sedan en gemensam artikel om vad som kan göras på arbetsplatsen för att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten.

- Vi har väldigt bra kontakt, vi har haft forskare därifrån som gästforskare hos oss i Gävle, och vi har själva besökt dem ofta. Jag har också varit opponent vid flera disputationer på Vrije Universiteit.

Så utvecklas forskning

På Centrum för belastningsskadeforskning är viljan att samarbeta hög.

Man har stor genomströmning av både svenska och internationella gästforskare och gäststudenter, som ger vitalitet och nya forskningsidéer och dessutom kontaktpartners runt om i hela världen.

- Det är det bästa med att samarbeta, att du får impulser, kunskaper och inspiration av andra som går och tänker på likartade frågor.

- Det är så forskning utvecklas, det är åtminstone min starka ideologi med forskning.

Nationellt kunskapscentrum

När den nya regeringen tillträdde var ett av de prioriterade områdena att satsa på arbetshälsan. Svend-Erik har länge talat för värdet av ett nationellt kunskapscentrum för arbetshälsa.

- Ett centrum som tolkar forskarnas resultat och ger praktiska råd, som sedan gör att forskningen kommer till nytta, avslutar Svend-Erik Mathiassen,

Tilläggas kan att professor Svend-Erik Mathiassen är en av världens mest citerade forskare när det gäller ergonomi.

 

 

För mer information, v v kontakta:
Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 06 alt. 070-678 81 58
E-post: svenderik.mathiassen@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2015-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)