Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Världsarvet Hälsingegårdarna bevaras med hjälp av Högskolan i Gävle 

Sedan juni 2012 har Gävleborg ett världsarv – Hälsingegårdarna. Nu görs en satsning för att öka Högskolans medverkan i utvecklingen av världsarvet.


Genom medel från Region Gävleborg och Högskolan i Gävle ska en grupp vid Högskolan leda utveckling av och forskning om Hälsingegårdarna.

- För mig är Hälsingegårdarna en hjärtesak och jag ser det som ett privilegium att få göra en insats för vårt världsarv, säger Åsa Morberg, biträdande projektledare.

Att öka kunskaperna

Det handlar om att forskningsbasera kunskaperna kring Hälsingegårdarna/Världsarvet genom att t ex samarbeta med andra lärosäten kring forskning och utbildning.

Även andra intressenter, som gårdsägare, Region Gävleborg, Länsstyrelsen, museer, Arkiv Gävleborg samt Gävle Konstcentrum ska knytas samman kring Hälsingegårdarna.

Intressera studenterna

Man vill också skapa ett större intresse för Hälsingegårdarna genom att uppmuntra studenter vid Högskolan att använda världsarvet i sina självständiga arbeten.

På Högskolan i Gävle planeras interna och externa tvärvetenskapliga seminarier och en ”Hälsingegårdshörna” ska inrättas i biblioteket.

Nuläge

I nuläget består gruppen av två representanter från varje akademi och avdelningen för kommunikation och strategiska relationer. Detta för att möjliggöra forskning ur olika perspektiv och att i framtiden genomföra tvärvetenskapliga projekt.

 - Väldigt viktigt att vi på detta sätt säkrar Högskolans medverkan i att förädla och skapa mervärden för Hälsingegårdar/världsarvet, säger Jan Akander, projektledare.

 


För mer information vv kontakta:
Jan Akander, universitetslektor i byggnadsteknik, projektledare, Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 81 18, 070-508 37 69
E-post: jan.akander@hig.se

Åsa Morberg, bitr. projektledare Högskolan i Gävle
Tel: 026-25 37 06, 070-329 85 23
E-post: amg@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)