Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Unik utbildning för flerspråkiga studiehandledare vid Högskolan i Gävle

Personer med utländsk bakgrund får större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som elever med annat modersmål än svenska får bättre förutsättningar att klara sina studier, säger Katarina Löf, avdelningschef vid Högskolan i Gävle.


80 studiehandledare utbildas

Ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen har nu resulterat i en utbildning av studiehandledare. Kommunerna i regionen har ett stort behov av studiehandledare och kommer att tillhandahålla praktikplatser i sina skolor. Europeiska socialfonden beviljar medel för projektet och utbildningen startar i höst.

Utbildningen, som ligger utanför högskolans ordinarie utbildningsutbud, är på 16 veckor och varvas med praktik. Totalt 80 personer utbildas i tre omgångar för en framtida eventuell tjänstgöring i Gävleborg och Älvkarleby.

- Det är svårt att rekrytera studiehandledare för regionens rektorer och det kan finnas personer som kanske har arbetat som lärare i sitt hemland, som har en pedagogisk utbildning, men som inte kommer i arbete och står utanför arbetsmarknaden, säger Katarina Löf.

- Dessa personer skulle mycket väl kunna bli väldigt bra studiehandledare i skolan.

Vad rollen innebär 

Som studiehandledare agerar man som språkstöd i modersmålet till elever i undervisningen. Detta innebär att studiehandledaren måste ha goda kunskaper i sitt modesmål men även i det svenska språket.

Utbildningen kommer att ta upp vad det innebär att vara studiehandledare och vilken roll studiehandledaren har, gentemot lärare och gentemot eleverna.

- Elevens betygssättning ska inte falla på att den inte kan förklara eller utveckla sina kunskaper på svenska språket. Studiehandledaren ska finnas där så eleven får alla möjligheter att visa sina kunskaper och förmågor, säger Glafira Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle.

Normer och värdegrund 

Deltagarna får lära sig hur Sveriges skolsystem fungerar och vilka undervisningsätt som praktiseras, samt de normer och värden som den svenska skolan vilar på.

Det kan handla om demokrati, värdegrund, jämställdhet och hållbar utveckling, vilka verktyg man använder som ledare i skolan och hur man skapar ett gott ledarskap.

Stora vinster

För Högskolan finns stora vinster i att möta deltagare som har en annan kulturell bakgrund. Behovet av lärare med den erfarenheten är mycket stort idag.

Förhoppningen är också att utbildningen i förlängningen ska kunna bli en ingång för deltagarna till att tänka sig att arbeta som lärare i Sverige. Och att steget till att söka sig till lärarutbildningen då kanske inte blir så stort.

- Andra vinster blir att elever, med annat modersmål, får bättre förutsättningar att etablera sig i den svenska skolan, att komma i högre studier och ha en positiv framtid. Det finns många goda värden i utbildningsprojektet, säger Glafira Sörensson.


 

För mer information, v v kontakta:
Glafira Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 52
E-post: glafira.sorensson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-02-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)