Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Gävleprofessor blir chefredaktör för internationell tidskrift om psykologi


Patrik Sörqvist, professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, blir chefredaktör i ämnet miljöpsykologi hos "Frontiers in psychology".

- Det är en internationellt uppmärksammad tidskrift inom psykologi och detta placerar Högskolan på den internationella kartan, säger Patrik Sörqvist.


Berätta mer, Patrik Sörqvist:

Vad är / vilken betydelse har, "Frontiers in psychology"?
Frontiers in Psychology är en tidskrift som publicerar vetenskapligt granskade forskningsartiklar. Den har en hög påverkansfaktor och placerar sig som en inomvetenskaplig topptidskrift på den norska listan.

Tidskriften publicerar forskning över hela det psykologiska fältet och är indelad i olika undersektioner.

Vad innefattas av området miljöpsykologi?
Miljöpsykologi är den del av disciplinen psykologi som handlar om interaktionen mellan människan och den sociofysiska miljön. Traditionellt handlar ämnet om hur människor påverkas av den byggda och naturliga miljön, som t.ex. naturupplevelser i parker eller buller i skolmiljöer.

Det finns också en inriktning mot att studera hinder för miljövänligt beteende och hur dessa hinder kan överbryggas.

Vilken blir din roll?
Jag blir chefredaktör för den miljöpsykologiska delen av tidskriften. Det innebär att jag sätter samman en redaktion och styr över nivån på den forskning som tidskriften publicerar.

Det är också jag som har huvudansvaret för granskningsprocessen av de vetenskapliga artiklarna och som beslutar att acceptera eller avslå manus som skickats för publicering.

Vad betyder detta för området miljöpsykologi?
Frontiers in Psychology erbjuder publikationsformer som inte finns inom någon annan vetenskaplig tidskrift. Det här kommer att ge goda förutsättningar att utveckla den miljöpsykologiska disciplinen empiriskt, konceptuellt och metodologiskt.

Tidskriften är också snabb i sin hantering av manus, vilket är viktigt inte minst i det Svenska systemet med sammanläggningsavhandlingar.

Vad innebär det för Högskolan i Gävle och vår forskning i ämnet?
Sverige är ett starkt fäste för miljöpsykologisk forskning, men på den internationella arenan är det kanske framförallt Uppsala, Göteborg, Stockholm och Lund som man förknippar med miljöpsykologi i Sverige.

Att någon från Högskolan i Gävle blir chefredaktör för den här tidskriften stärker vår status både nationellt och internationellt, namnet University of Gävle kommer att synas i ett viktigt sammanhang och få stor spridning.

Frontiers in psychology

 

För mer information, v v kontakta:
Patrik Sörqvist, professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 85 42, 073-658 72 03
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)