Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Pressinbjudan: Nya hedersdoktorerna i korta installationsföreläsningar

Missa inte hedersdoktorernas korta föreläsningar på onsdag 20 april från kl 13. Det kommer också att finnas möjlighet till intervjuer.

Barbro Holmberg, tidigare landshövding i Gävleborgs län, generaldirektör på Migrationsverket och migrationsminister, utses till hedersdoktor inom området Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle,

Hon uppmärksammas för sin insikt om betydelsen av god utbildning och sina insatser för att främja Högskolans utbildning och forskning till gagn för samhällsutvecklingen.

Hon har haft ett starkt engagemang i Högskolans samverkansuppgift för att stärka kunskapsöverföringen till länets verksamheter. Hon tog bland annat initiativet till en mötesplats mellan företagare i länet och högskolans forskare, ”Forskarna på slottet” som genomfördes 2014-2015 och blev mycket uppskattat av såväl företagen som forskarna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Professor Roland Kadefors, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, utses till hedersdoktor inom området Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle.

Han uppmärksammas för sin centrala roll i att forskningen inom profilen Hälsofrämjande arbetsliv har kunnat nå den framstående nationella och internationella position den har idag.

Både direkt genom sina insatser för Högskolan i Gävle och allmänt genom sina omfattande bidrag till utvecklingen av arbetshälsovetenskaplig forskning.

Han är en central gestalt i utvecklingen av den arbetshälsovetenskapliga forskningen både i Sverige och internationellt. Han har varit representant för forskarsamhället i CBF:s styrelse och en viktig diskussionspartner då CBF framgångsrikt sökte sitt Fortecentrum Kroppen i arbete – från problem till potential 2009.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Professor Stephen Stansfeld, vid Queen Mary & Westfield College i London, utses till hedersdoktor inom området Byggd miljö vid Högskolan i Gävle.

Han uppmärksammas tack sitt avgörande initiativ, som gjort att Högskolan i Gävles forskning inom miljöpsykologi idag är av hög kvalitet och internationellt välkänd och respekterad.

Han är en internationellt välkänd bullerforskare med en ledande roll i europeiska och internationella bullernätverk. Han har varit ytterst viktig för utvecklingen av psykologisk bullerforskning vid Högskolan i Gävle och har aktivt placerat Högskolan på listan över världens viktigaste bullerforskningsplatser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademisk Högtid 2016 - Installationsföreläsningar på Högskolan i Gävle

Programmet innehåller kortare föredrag av de tre nya hedersdoktorerna, Barbro Holmberg, Roland Kadefors och Stephen Stansfeld.

En av våra tidigare hedersdoktorer, Nawal El Saadawi, kommer också att hålla ett anförande då hon tillfälligt besöker Sverige.

Datum: Onsdag 20 april
Tid: Kl 13:00-14.30
Plats: Krusenstjernasalen i Högskolans bibliotek

Program

  • 13.00 Utbildning och forskning – Vår framtid. Barbro Holmberg, Hedersdoktor inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv
  • 13.20 Visionen om ett uthålligt arbetsliv. Roland Kadefors, Hedersdoktor inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv
  • 13.40 From health inequalities to social interventions: surprises and lessons. Stephen Stansfeld, Hedersdoktor inom profilområdet Byggd miljö
  • 14.00 Doctor Becomes Doctor Again. Nawal El Saadawi, Hedersdoktor inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv (2014)

Mellan kl 10.00 och 11.30 finns också möjlighet att lyssna till de 7 nya professorer som nu installeras vid Högskolan i Gävle.

Press

Pressen får tillfälle att intervjua föredragshållarna mellan och efter de olika föredragen.
Föreläsningarna kommer att filmas och publiceras på webben.

 

Text: Douglas Öhrbom 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)