Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Stephen Stansfeld - Buller gör oss psykiskt illamående

Professor Stephen Stansfeld, är en internationellt uppmärksammad bullerforskare. Missa inte föredraget på Högskolan i Gävle den 21 april.


Professor Stephen Stansfeld, vid Queen Mary & Westfield College i London, utses nu till hedersdoktor inom området Byggd miljö vid Högskolan i Gävle.

 Han har avgörande medverkat till att Högskolan i Gävles forskning inom miljöpsykologi idag är internationellt välkänd och respekterad.

Buller är en vanlig orsak till psykiskt illamående, berätta mer Stephen Stansfeld:

Den moderna människan är ständigt utsatt för buller, vad får det för konsekvenser?
Det vanligaste effekten man kan se är sömnsvårigheter. Men utsatthet för trafikbuller har också visat sig ha samband med högt blodtryck och också en förhöjd risk för hjärtproblem och stroke.

Hos små barn har, speciellt utsatthet för flygbuller, visat sig ha ett samband med svårigheter att lära sig att läsa.

Hur kom du att bli intresserad av ämnet?
1980 när jag studerade psykologi var min dåvarande chef intresserad av de effekter flygbuller hade på vår mental hälsa. Jag blev inblandad i en studie som handlade om sambandet mellan känslighet för buller och depression. Detta har fortsatt intressera mig sedan dess.

Vad kan man göra för att förbättra situationen?
Det finns ett antal sätt, ett är förstås att försöka reducera bullret vid källan, att göra bilar och flygplan tystare och förbättra däck och vägbeläggningar. Det har också skett men samtidigt har bilarna och flygplanen blivit fler, så det har inte löst problemet.

En annan sak är att sänka hastigheten för trafiken och sätta upp barriärer för att på det sättet få ner bullernivåerna vid vägarna och att förbättra ljudisoleringen i våra bostäder.

Man har nu kommit nära gränsen för vad man kan göra för att ta fram tystare flygplan. Till slut kommer man nog att komma fram men det kommer att ta 20-30 år.

Hur kommer det att se ut i framtiden tror du?
Vi kommer att få se mera forskning som visar på dessa negativa effekter buller har på vår hälsa. Buller är en faktor bland andra, men väldigt många är utsatta för det.

Jag kommer att tala om de effekter buller har på barn. Och också om andra sociala och mentala faktorer som påverkar vår mentala hälsa.

En sak jag särskilt kommer att tala om är ojämlikheten när det gäller hälsa. Människor som har sämre förutsättningar har också sämre hälsa både fysiskt och psykiskt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kort installationsföredrag

Datum: Onsdag 20 april
Tid: Kl 13:40 -14.00
Plats: Krusenstjernasalen i Högskolans bibliotek. Program

 

Föredrag - Buller en vanlig orsak till psykiskt illamående

"Noise and health research: consistency and contradictions"
Datum: Torsdag 21 april
Tid: 13.00-14.00
Plats: Krusenstiernasalen, biblioteket Högskolan i Gävle
 

--------------------------------------------------------------------------------------

Hedersdoktor vid Högskolan

Professor Stephen Stansfeld utses nu till hedersdoktor vid Högskolan I Gävle inom profilområdet byggd miljö. I motiveringen framhölls att Stephen Stansfeld varit ytterst viktig för utvecklingen av psykologisk bullerforskning vid Högskolan i Gävle och aktivt medverkat till att placera Högskolan på listan över världens viktigaste bullerforskningsplatser.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Bahram Moshfegh, vicerektor för forskning vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 88 04, 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Staffan Hygge, Professor Em. i miljöpsykologi
Tel 026-64 81 53
E-post: Staffan.Hygge@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)