Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får examensrätt för masterprogram i utbildningsvetenskap

Universitetskanslersämbetet ger Högskolan i Gävle tillstånd att utfärda masterexamen i området utbildningsvetenskap. Det innebär att ett nytt tvåårigt masterprogram på avancerad nivå med en inriktning mot verksamhetsutveckling kan starta redan till hösten 2017.


- Högskolan i Gävle har stor erfarenhet inom området utbildningsvetenskap där lärare och forskare har hög kompetens, vittomfattande nätverk och en betydande forskningsaktivitet, något som är av central betydelse för att Högskolan i Gävle överhuvudtaget skulle få examensrätten, säger Svante Brunåker, chef för Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan.

Lämpat för yrkesverksamma

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap har, förutom att vara förberedande för forskarutbildningen, en särskild inriktning mot verksamhetsutveckling i förskola och skola. Programmet är således särskilt lämpat för yrkesverksamma inom utbildningsområdet för att fördjupa sina kunskaper och skaffa sig ytterligare strategier för verksamhetsutveckling, samtidigt som de skaffar en god grund för att fortsätta inom en forskarutbildning.

- Masterprogrammets fokus ligger rätt i tiden med tanke på de utmaningar utbildningssystemet står inför, menar Göran Fransson, som har varit projektledare för arbetet. Masterprogrammet kan stödja alla de duktiga lärare, förskollärare och skolledare som redan idag arbetar med att kvalitetssäkra och utveckla sina verksamheter, men som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare.

- Beskedet från Universitetskanslersämbetet är mycket glädjande och masterprogrammet utgör en viktig del i en tredje forskningsprofil för Högskolan i Gävle, kommenterar Svante Brunåker.

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt kunskapsområde av central betydelse för utbildningssektorn. Inom området behandlas exempelvis frågor om hur undervisningens och lärandets innehåll, organisering, processer och utfall tar form och kan förstås i olika undervisnings- och lärandesammahang.

Kärnan i utbildningsvetenskap berör således det offentliga och privata utbildningssystemets och lärarutbildningens samtliga ämnen och discipliner – didaktik, pedagogik samt olika ämnens didaktik (ämnesdidaktik).

 

För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, docent i pedagogik, lektor i didaktik, projektledare, 070-321 29 09 Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 070-655 88 83

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)