Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskarutbildning vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet

Forskarutbildningsämnet Energisystem vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet nu utvärderar forskarutbildningar.

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i energisystem vid Högskolan i Gävle.

UKÄ har under 2015 och 2016 genomfört en pilotomgång av kvalitetsutvärdering av ett urval utbildningar på forskarnivå. Till de utbildningar som utvärderats hör utbildning på forskarnivå i energisystem vid Högskolan i Gävle.

- Ett glädjande besked för forskarutbildningsämnet Energisystem och en bekräftelse på att vi har en forskarutbildning med mycket hög kvalitet, säger Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning.

- Jag vill tacka alla medarbetare vars systematiska kvalitetsarbete inom forskarutbildningen nu resulterat i ett så gott resultat.

---------------------------------------------------------------------

Högskolan i Gävle bedriver egen forskarutbildning inom ämnena Energisystem, Inomhusmiljö, Miljöpsykologi, Geospatial informationsvetenskap, Arbetshälsovetenskap och Socialt arbete och har 38 doktorander antagna.

--------------------------------------------------------------------- 

För mer information, v v kontakta:
Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning
Tel: 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-05-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)