Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan sprider sitt teknikkunnande

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle ska nu stärka sin samverkan med de små och medelstora företagen inom teknikområdet, detta med hjälp av medel beviljade av Tillväxtverket.


Tekniksamverkan

Akademin för teknik och miljö har en god samverkan med bland annat projektkurser, examensarbeten och Co-op, en utbildningsform där arbetsgivaren anställer studenten redan under studietiden.

Med detta projekt är syftet att skapa bredare och mer ämnesrelevanta nätverk bland regionens små- och medelstora företag för samverkan inom teknikområdet.

- Vid Högskolan i Gävle finns ett stort teknikkunnande som nu ska spridas för att utveckla småskalig teknik inom olika områden, säger Magnus Lemoine, samverkansansvarig.

- Vi tänker bygga upp nätverk för att kunna etablera goda kontaktvägar för vår samverkan.

Sprida goda exempel

En stor del i projektet handlar om att sprida goda exempel på samverkan med målsättningen att utveckla en plattform att stå på för vidare samarbeten inom både utbildning och forskning.

- På det här sättet kan både näringslivet och vi hitta bättre vägar att nå varandra och säkra Högskolans roll som en viktig kugge för tillväxt och kompetensförsörjning i regionen, säger Anna Näsman, samverkansansvarig.

Projektet pågår till och med november 2017.

---------------------------------------------------------------------------------
Tillväxtverket, en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet, arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Detta genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
---------------------------------------------------------------------------------


För mer information, v v kontakta:
Magnus Lemoine, Samverkansansvarig Akademin för teknik och miljö
Tel: 026-64 89 02, 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

Anna Näsman, Samverkansansvarig Akademin för teknik och miljö
Tel: 026-64 89 88, 070-338 84 91
E-post: anna.nasman@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)