Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ingenjörstrainee på Högskolan i Gävle – ett sommarjobb med utmaning!

Ingenjörstrainee

Under sommarlovets två första veckor har Högskolan i Gävle välkomnat 22 gymnasieelever till sommarjobb som ingenjörstrainees. Under 10 dagar har eleverna fått möta Högskolans teknikutbildningar samtidigt som de arbetat i ett skarpt projekt.


Målet med Ingenjörstrainee 2016 är att konstruera en laddningsstation för elcyklar. Projektet kallas Project SEBRA (Solar Energy Bicycle Recharge Arrangement) och resultatet ska placeras på ett av campusområdets redan existerande cykelställ.

- Jag såg ”Ingenjörstrainee” som en perfekt möjlighet att få reda på mer vad en ingenjör gör för något och vad det innebär. Jag har tänkt läsa vidare efter gymnasiet men vet inte till vad. Detta ger mig mer insikt för att göra ett bra val sen, säger Sarah-Ålivia Mänd som är en av två projektledare från eleverna.

Välkommen på redovisning torsdag 23 juni 2016!

På torsdag eftermiddag kl 14-15 slutredovisar våra traineer sin uppgift. Redovisningen äger rum på Högskolan i Gävle, hus 45 och är öppen för pressen och inbjudna lärare med flera.

Ett hållbart projekt för framtiden

Uppgiften att bygga en laddningsstation för elcyklar som drivs av sol-el och resultatet ska placeras vid ett cykelställ på campusområdet.

Genom projektet presenteras Högskolans utbildningar och eleverna får jobba med problemlösning, beräkningar och konstruktion i projektform – vilket är ett vanligt arbetssätt inom teknikbranschen.

- Det är en tuff uppgift som kräver en hel del av deltagarna samtidigt som den presenterar Högskolans olika ämnesområden både praktiskt och teoretiskt, säger Magnus Lemoine.

22 elever möter Högskolans teknikprogram

Eleverna har arbetat i projektgrupper för att klara tidspress och har haft olika uppgifter knutna till projektet med att bygga laddningsstationen. Under traineeperioden har ungdomarna fått göra allt från att ta fram skalenliga ritningar till att välja rätt material.

Syftet är att de ska få möta Högskolans teknikutbildningar och ge en bild av en framtida arbetsmarknad. De fyra grupperna har haft arbetsområden inom:

  • Konstruktion av laddningsstationen – där samhällsplanerare, byggnadsingenjörer och maskiningenjörer är viktiga för vägledning.
  • Energigruppen – med energisystem och miljöteknik som bollplank.
  • Teknikgruppen som arbetar med produktutveckling av olika infästningar för installationer på konstruktionen.
  • Data och elektrogruppen – som arbetar med mätdata från solcellerna. Här finns data- och elektronikingenjörsprogrammet med lärare för vägledning.

Genom arbetsdagarna finns även presentation av industriell ekonomi för projektledning och flöde – faktorer som påverkar hela produktionsprocessen.

- Att det är ett skarpt projekt är riktigt roligt. Vi har själva tagit fram ett projektnamn och driver arbetet i projektform. Projektledning och ingenjörsyrket innebär ofta arbeten i projekt och det lockar mig. Jag kan absolut tänka mig rollen som projektledare även i framtiden efter att jag har läst ett ingenjörsprogram, säger Adam Grudén, som är en av två projektledare från eleverna.

 

 

Laddstation   Ingenjörstrainee

Ingenjörstrainee vid Högskolan i Gävle

Sommarlovet 2016 erbjuder Högskolan i samarbete med Teknikerjakten sommarjobb som ingenjörstrainee. Syftet är att väcka intresse för våra teknikutbildningar och visa möjligheterna med ett ingenjörsyrke.

Sommarjobbet erbjuds elever som läser andra året på Naturvetenskapliga- eller Teknikprogrammet vid gymnasieskolor i Gävle och Sandviken. I år deltar 22 elever från Vasaskolan i Gävle, Bessemergymnasiet och Göransonska skolan i Sandviken.

Ljungbergsfonden och Teknikerjakten

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Fonden finansiera Teknikerjakten som är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, skolorna i Gävle och Älvkarleby kommun samt näringslivet.

Mer information och kontakt
Magnus Lemoine, Samverkansansvarig Akademin för teknik och miljö
Telefon: 026 64 89 02, 073 070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

Adam Grudén, projektledare för Project SEBRA
Mobil: 070 288 93 19
E-post: adamgavle@hotmail.com

Sarah-Ålivia Mänd, projektledare för Project SEBRA
Mobil: 070 293 88 53
E-post: Muriichu@live.com

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-06-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)