Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Lärandet i fokus i en serie föreläsningar

Studenter Högskolan i Gävle

Under hösten inbjuder avdelningen för utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle till ett antal öppna föreläsningar med internationellt efterfrågade föreläsare.


Ett flertal gästprofessorer/gästforskare kommer till Högskolan i Gävle i höst. De ger i samband med sina besök föreläsningar som är öppna för alla intresserade.

Vad hoppas ni att detta ska ge, Göran Fransson, lektor i didaktik, docent i pedagogik och en av de ansvarigar för föreläsningsserien?
Detta är en del i arbetet med etableringen av en tredje forskningsprofil vid Högskolan i Gävle.

Vi breddar ytterligare våra nätverkskontakter och perspektiv och vi vill också att dessa forskare ska få insikt i den forskning som pågår och planeras vid Högskolan i Gävle.

Vad kommer föreläsningarna att handla om?
Det är lite olika fokus på undervisning och lärande i internationella perspektiv, t.ex. på lärarutbildningar i olika länder, lärarprofessionalism och på IT i undervisning och lärande.

Vilka vänder ni er till?
Vi vänder oss framförallt till personer som undervisar eller forskar och som är intresserade av dessa frågor och som vill få nya influenser, bli utmanade i hur man tänker nu.

 

Sheryl Lynn

Den 7 september kommer professor Cheryl Craig, University of Houston, USA, att föreläsa under rubriken: "Teacher Education: An International Perspective"

Hennes forskning handlar om att förstå livet som lärare. 

 

 

Geert Kelchtermans

Den 14 september kommer professor Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgiemn, att föreläsa under rubriken: "Professionalism in teaching and teacher education: stories, practices and self-understanding”

Hans forskning handlar om lärares arbete, skola och lärarutbildning i vid bemärkelse.

 

 

Tomas Englund

Den 10 Oktober kommer professor Tomas Englund, Örebro universitet att förläsa under rubriken ”Läroplansteorin igår, idag, i morgon”

Han forskar bland annat om läroplaner och demokrati- och inflytandefrågor. 

 

 

Tomas Ryberg

Den 23 November kommer professor Tomas Ryberg, Ålborgs universitet, Danmark att föreläsa på temat ”Tensions and contradictions: Networked Learning in Higher Education amongst students and teachers”

Han forskar inom områdena kommunikation och informatik, pedagogik och lärande samt utbildning.

 

  

 

 

 

För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, lektor i pedagogik, docent i pedagogik
Tel: 026-648639, 070-321 29 09
E-post: goran.fransson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)