Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle på G7-möte

Forskare från Högskolan i Gävle har nu inför G7, en sammanslutning av sju av världens största industrialiserade ekonomier, berättat om sitt arbete med att hjälpa små och medelstora företag i att effektivisera sin energianvändning.

 

Berätta mer Patrik Thollander, docent i energisystem och en av de ansvariga forskarna:

Det nya i detta är att företag arbetar tillsammans med energieffektivisering. Forskarna vid Högskolan träffar företag i grupper och samarbetet blir då både roligare och bättre.

Metoden som används ger struktur och långsiktighet kring en fråga som ofta hamnar i skymundan bakom mer strategiska frågor, men frågan om energieffektivisering kan faktisk handla om företagets överlevnad.

G7

Presentationen på G7-workshopen gör att vårt arbete sprids internationellt och goda exempel ger ofta ringar på vattnet.

Tilläggas kan att också Tyskland ligger långt framme här, med energinätverk som huvudstrategi för att uppnå 2020-målet för energieffektivisering bland små- och medelstora företag.

Vi ligger i framkant

Metoden som vi tagit fram ligger skulle jag vilja säga i framkant i Europa.

EU-kommissionen håller just nu på att bygga en databas med verkliga energieffektiviseringsåtgärder och just en sådan databas används redan i vårt projekt sedan starten förra sommaren.

G7-mötet var väldigt inspirerande och ett kvitto på att här är Högskolan i Gävle verkligen på rätt väg. 

------------------------------------------------

Så mycket kan man spara

En studie gjord på små och medelstora företag i Gävleborg visar att den potentiella besparingen av att göra en energianalys, bedömdes till 30 procent.

Då var 10 procent operativa åtgärder och 20 procent var teknikåtgärder, investeringar i kostnadseffektiv ny teknik.

En forskare i varje nätverk

Sju nätverk i regionen ingår och i varje nätverk finns en doktorand/lärare-forskare från Högskolan i Gävle som har hand om nätverket.

Projektet bygger på en modell där små och medelstora industriföretag, tillsammans med en grupp av andra företag, ett kluster, under tre års tid får hjälp med det interna energiledningsarbetet. 

- Vi börjar med en energikartläggning och en långsiktig energistrategi utarbetas. Sedan får företagen hjälp av forskare och erfarna energiexperter med implementeringsarbetet. 

Aldrig gjorts i Sverige

Svetlana Paramonova, som forskar om industrieffektivisering i svensk industri är en av två doktorander i projektet.

Hon säger att detta aldrig gjorts i Sverige och att erfarenheter från Schweiz och Tyskland visar att det finns stora besparingar att göra för varje deltagande företag.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

För mer information, v v kontakta:
Patrik Thollander, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle
Tel: 070- 388 15 79
E-post: patrik.thollander@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)