Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Kommer alla att få den hjälp de behöver..?

Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör, ordförande

En av våra stora utmaningar är att skapa en långsiktigt hållbar välfärd. Högskolan i Gävle arbetar aktivt med dessa frågor genom vår vision om en hållbar livsmiljö. Nu presenterar vi vår forskning inom området ”Äldre” vid årets Forskarfredag. 

Statisitk ålderskurva i befolkningen


Vi blir allt äldre

Om 20 år räknar man med att tio procent av Sveriges befolkning är 80 år eller äldre och äldreomsorgen står inför stora utmaningar.

Har vi en strategi för en hållbar välfärd, har vi den kunskap som behövs och kommer alla att kunna få den hjälp de behöver?

Viktigast att kunna stå och gå

När forskare frågat äldre om de viktigaste i vardagen så är svaret är att kunna ställa sig upp, stå och gå. För mycket stillasittande och brist på utomhusaktiviteter har blivit ett folkhälsoproblem.

Vi vet också att många vill bo kvar hemma länge, men stödet som behövs när orken tryter och hälsan försämras behöver utvecklas.

Natur och sex

Forskning visar också på naturkontaktens värde för hälsan genom hela livet. Vilka möjligheter har äldre att komma ut och att röra på sig?

Det finns många myter om äldre, t ex om äldre och sex. Lust och längtan efter sex finns i alla åldrar, men vem frågar de äldre om deras behov?

Föreläsare:

 • Professor Jari Ristiniemi talar om samhällsutveckling och åldersfixerade stereotyper
 • Docent Peter Öberg berättar om sin forskning om intima relationer på äldre dagar
 • Fil doktor Britt-Marie Sjölund har studerat äldres fysiska och psykiska mående
 • Doktorand Eva Dahlkvist forskar om trädgården/uteplatsen som hälsofrämjande resurs i vård och omsorg
 • Fil doktor David Hallman vet mer om betydelsen av fysisk aktivitet och stillasittande för besvär i nacken
 • Professor Gloria Macassa avslutar dagen på engelska med ett föredrag om Abuse and Health among Elderly in Europe.

 

Föredragen följs av en föreläsning om ”hjälpbenen” Exo-legs som underlättar rörelse för äldre och visning av sjuksköterskestudenternas metodövningsrum med fjärrstyrda simulatordockor.

- Mycket roligt att det varit så stort intresse från professionen. Vi är fullbokade och deltagarna kommer från hela vår region till detta möte mellan forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och allmänhet, säger Johanna Esplund, samordnare för ForskarFredag.

 

Datum: Fredag 30 september
Tid: kl 10:00-15:00
Plats: Högskolebiblioteket, Krusenstjernasalen (Kungsbäcksvägen 47)

 

Media välkomnas att medverka under dagen.

 

För mer information, v v kontakta:
Johanna Esplund, Högskolan i Gävles samordnare för ForskarFredag
Tel: 026-64 87 16
E-post till johanna.esplund@hig.se

Maivor Hallén, chef för bibliotek, kommunikation och samverkan
Tel: 070-605 66 26
E-post: maivor.hallen@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Program

 • 10.00-10.30 Samhällsutveckling och åldersfixerade stereotyper. Om identitet i senmodern tid, Jari Ristiniemi
 • 10.30-11.00 Nya intima relationer på äldre dagar, Peter Öberg
 • 11.00-11.30 Äldres fysiska och psykiska mående efter utskrivning från sjukhus, Britt-Marie Sjölund
 • 11.30-12.00 Visningar
 • Välj mellan presentation av ”hjälpbenen” EXO-LEGS med Marita Olsson Narving och visning av sjuksköterskestudenternas metodövningsrum med Julia Högnelid. Samling i Krusenstjernasalen.
 • 12.00-12.45 Lunch i Krusenstjernasalen– OBS anmälan krävs!
 • 12.45-13.30 Visningar
 • Välj mellan presentation av ”hjälpbenen” EXO-LEGS med Marita Olsson Narving och visning av sjuksköterskestudenternas metodövningsrum med Julia Högnelid. Samling i Krusenstjernasalen.
 • 13.30-14.00 Trädgården/uteplatsen i vård och omsorg - en hälsofrämjande resurs, Eva Dahlkvist
 • 14.00-14.30 Betydelsen av fysisk aktivitet och stillasittande för besvär i nacken, David Hallman
 • 14.30-15.00 Abuse and Health among Elderly in Europe, Gloria Macassa (på engelska)

Moderator: Maivor Hallén

ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet

Programmet är en del av ForskarFredag som i sin tur är en del av europeiska Researchers' Night.

Den fjärde fredagen i september erbjuds hundratals aktiviteter runt om i Europa som ska visa hur spännande och kul forskning är.

ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet och sponsras av Afa försäkring, IKEM, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF, Na – Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Sveriges ingenjörer, SULF, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet, Vinnova, ÅF Forsk och EU-kommissionen.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)