Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


SR Ekot om hälsa kopplat till jämställdhet

Svend-Erik Mathiassen

En forskargrupp under ledning av professor Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle, har fått 3 miljoner kronor av Arbetsmiljöverket för att undersöka jämställdheten på stormarknader. I gruppen ingår även genusforskare från Mittuniversitetet i Sundsvall.


Saknas bra studier

Det finns inga aktuella studier om hur arbetsvillkor, arbetsuppgifter och arbetsbelastningar ser ut för män och kvinnor inom samma yrke i Sverige.

- Vi vill inte bara förstå oss på hur det ser ut utan också varför det ser ut som det gör. Bara om man inser att ojämställdheten faktiskt finns och varför kan man göra något åt den, säger professor Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle.

Gör man ändå olika saker

Arbetsmiljöverket vill nu se om män och kvinnor arbetar med olika saker, trots att de är på samma arbetsplats och om det i så fall påverkar hälsan.

- Om vi ska kunna ta reda på om män och kvinnor som har samma jobb, ändå har olika arbetsvillkor, så måste vi undersöka en bransch där det finns både män och kvinnor och en sådan är just detaljhandeln.

Hur är det med jämställdheten

Gävleforskarna genomförde 2013 en undersökning om varför kvinnor har mera arbetsrelaterade belastningsbesvär än män. Forskarna kom fram till att när män och kvinnor hamnar i samma yrken så gör man ofta olika saker, och att kvinnornas arbete är mer belastande och mera repetitivt.


Lyssna på inslaget i P1 Morgon


För mer information, v v kontakta:
Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-678 81 58
E-post: svenderik.mathiassen@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)