Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarna på slottet - En kväll om hälsofrämjande arbetsliv

Forskarna på slottet

Det är en glädje att kunna skapa en mötesplats där forskare, politiker och näringsliv kan diskutera forskning och lära av varandra, säger landhövding Per Bill.


- Som hela regionens högskola är vi angelägna om att vår forskning kommer till nytta för regionens utveckling, säger Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle.

Forskarna på slottet den 22 november

Tema: Hälsofrämjande arbetsliv


Sam Larsson

Sam Larsson, professor i socialt arbete och en av forskningsledarna inom forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv.

Han kommer att visa på vad området innebär och vilken betydelse forskningen har för företag och organisationer i samhället.

 

Helena Jahnke

Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskar inom ämnet Arbetshälsovetenskap.

Hon kommer att ge exempel på hur
forskning och näringsliv kan mötas för att hitta verktyg att skapa framtidens hälsofrämjande arbetsplats. 

Exemplen hämtas från de fleråriga forskningsprojekt hon driver i samarbete med Trafikverket. Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Vilken betydelse har återhämtning i dagens arbetsliv, där många är ständigt uppkopplade till sitt arbete?

 

Annika Ernesäter

Annica Ernesäter, leg. sjuksköterska och lektor i vårdvetenskap och biträdande utbildningsledare för specialistsjuksköterskeprogrammen
vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Annicas forskning utgår från arbetsmiljö, kommunikation och patientsäkerhet.

Hon har samverkat med 1177 Vårdguiden och forskat kring dessa frågor utifrån telefonsjuksköterskors villkor och arbetsmiljö. Hon diskuterar vad som händer när man placerar sjuksköterskans omvårdnad i en call-center miljö.

Forskarna på slottet är en seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen och Region Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.

Kontakt

Irene Lundvik, Länsstyrelsen
010-225 13 21, irene.lundvik@lansstyrelsen.se

Johanna Esplund, Högskolan i Gävle
070-090 27 83, johanna.esplund@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)