Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan och Stora Enso visar vägen

Co-op Högskolan i Gävle

- Vi har ett bra samarbete med Stora Enso inom våra tekniska utbildningar, säger Magnus Lemoine, samverkansansvarig vid Högskolan i Gävle.


Samarbete som resulterat

Flera av de senaste årens nyrekryteringar på Stora Enso kommer från Högskolan i Gävles tekniska utbildningar och ingenjörer från Högskolan är viktiga för Stora Ensos kompetensförsörjning.

- Det är ett långt och nära samarbete, inte minst genom Tekniksamverkan, som gett resultat. Studiebesök, gästföreläsningar, projektarbeten och Co-op-platser inom de tekniska utbildningarna är goda exempel på det, säger Magnus Lemoine.

- Vi är lyhörda och öppna för samarbeten för att kunna erbjuda en så attraktiv och aktuell utbildning som möjligt.

Attraktiva ingenjörer

Högskolans ingenjörer är attraktiva för arbetsmarknaden och av ingenjörsstudenterna som går ut blir drygt 90 procent kvar i vår region efter utbildningen.

- Teknisk kompetens inom automation, datateknik, underhållsteknik, byggnadsteknik och logistik står högt på många företags önskelista idag. Det är roligt att se att studenterna får jobb och stannar kvar här, säger Magnus Lemoine.

-----------------------------------------------------------------------------       

Lars Ericson

Co-op-konceptet tycker vi är jättebra och de studenter som kommer säger samma sak, säger Lars Ericson, chef strategisk planering, Stora Enso.


Högskolan stor rekryteringskanal 

Lars berättar att Stora Enso haft Co-op-studenter under flera år och har goda erfarenheter av dem. Ofta leder detta också till att man sedan blir anställd. 

Många av de anställda ingenjörerna kommer från Högskolan i Gävle, även från grenar som inte har Co-op, t ex ekonomiingenjörer.

- Vi rekryterar ganska mycket från Högskolan och vi har nu flera unga ingenjörer som kommit från HiG och det fungerar ju väldigt bra måste jag säga.

Co-op anställningarna

Stora Enso erbjuder Co-op-anställningar efter fyra kategorier:

  • Mekanik
  • Automation
  • Energi
  • Miljöingenjör

- Under den tid de är ute på företaget är de anställda också och då får de lön. De gör sina högskoleår på 4 år istället för 3, med de här långa arbetsperioderna hos oss.

Nära samarbete

Stora Enso har regelbundna möten med Högskolan och sitter med i vissa programråd, där man får möjlighet att lyfta fram industrins behov.

- Vi har en hel del studiebesök där vi tar emot studenter och de som läser underhållsteknik kommer hit en årskull varje år. Då får de en presentation av företaget, en rundvandring, där de får möjlighet att ställa frågor.

Kritisk kompetens

Stora Enso behöver ett stort antal ingenjörer, underhållstekniker och operatörer. Det är en kritisk kompetens och inte alltid så lättrekryterad, eftersom det är en stor efterfrågan.

- Vi upplever att vi har ett väldigt bra samarbete och en god kontakt med Högskolan. Co-op-konceptet tycker vi är jättebra och de studenter som kommer säger samma sak, säger Lars Ericson.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Andersson

Bredden på utbildningen lockade mig, då jag var osäker på vart jag ville, säger Helena Andersson, nu underhållsingenjör på Stora Enso.

Stora Enso är bra

Hon är idag underhållsingenjör, med ansvar för allt från sodapannor och fjärrvärme, till större reparationer och investeringar.

- Jag är kittet mellan underhåll och drift. Stora Enso är bra, man får väldigt stort ansvarsområde och förtroende.

- Jag trivs och tycker det är jätteroligt och tekniskt intressant, jag gillar utmaningar och vill inte sitta och förvalta.

Bredden var en trygghet

Helena läste ekonomiingenjörsutbildningen med examen 2013 och det var bredden på utbildningen som lockade.

- Med den utbildningen kan du egentligen vända dig till vilket arbetsområde du vill, tung industri, banker, konsult, m.m.

- När jag började så visste jag inte vart jag ville, men utbildningens bredd gör det möjligt att själv välja att nischa dig vart du vill ute i arbetslivet.

Kurser applicerbara på arbetslivet

Hon tycker att utbildningen var jättebra, att den lärde henne att bli analytisk och systematisk. Att kurserna hon fick läsa var direkt applicerabara på arbetslivet.

- Lean och ledarskap, har hjälpt till jättemycket. Hur man jobbar med olika arbetssätt och just synsättet på människan.

- Logistiken är också fantastisk, att du får analysera och ta fram förbättringsförslag utifrån befintlig produktion.

Bra arbetslivsanknytning

Helena tycker att man på ekonomiingenjörsprogrammet lyckats väl med arbetslivsanknytningen i och med att man är ute som elev och gör projektarbeten på olika industrier.

- Man arbetar i projekt ute i industrin och om du inte är helt säker på vad du vill arbeta med kan det vara en stor fördel att få vara på många olika företag.

- Man ska inte vara så rädd för att utbilda sig på den egna orten, man blir anställningsbar och det vill jag betona, säger Helena Andersson.

----------------------------------------------------------------------------------------

Maria Björk

Maria Björk är Co-op-student på maskiningenjörsprogrammet, hon ser ljust på framtiden och tycker att hon valt helt rätt.


Kollade var jobben fanns 

Maria kollade arbetsmarknaden och det finns god förutsättning till arbete som maskiningenjör. Det passade också bra då hon är intresserad av fysik och av mekanik.

Det är en Co-op-utbildning hon går och det innebär att man tio sammanhängande veckor per läsår arbetar ute på ett företag. Utbildningen blir då fyra år istället för tre. 

Praktiken

Nu är hon ute på sin tredje period på Stora Enso och har då implementerat en japansk filosofi, "5S", hos mekanikerna och teknikerna. Det innebär att man skapar ordning och reda utifrån fem ord som alla börjar på S.

- Detta har tagits upp i flera kurser i utbildningen och det är givande att få arbeta med något som man har läst om och se en snabb förändring.

Många mil från vård och barnomsorg

Hennes tidigare erfarenhet är från barnomsorgen och ingen från underhållsarbete eller konstruktion. För henne betyder det mycket att hon redan under utbildningen kan få något att relatera till.

- Och om man haft en tung studietid så är det så skönt att komma ut på en arbetsperiod och få lite variation. 

Om Stora Enso

- Jag tycker det är en jättebra arbetsplats där det känns som att alla är lite som en familj där man månar om varandra.

Hon uppskattar att det är stor arbetsplats där det finns utrymme att variera arbetet.

- Jag tycker att jag har hamnat rätt och jag kan tänka mig att arbeta på Stora Enso när jag är färdig med min utbildning.

Om utbildningen

Maria valde mellan lite olika ingenjörsutbildningar och detta med Co-op, där man får den praktiska erfarenheten, fällde avgörandet för henne.

- Utbildningen är också väldigt bred, är man inte intresserad av underhåll så kan man arbeta med att skapa och konstruera nya produkter, man är inte låst. Skulle jag utbilda mig till många andra yrken så skulle jag inte ha så många valmöjligheter.

Maria ser gärna att man delar in utbildningen i underhåll och konstruktion, för att kunna specialisera sig och få djupare kunskaper.

- Jag ångrar inte mitt val och jag ser ljust på framtiden, säger Maria Björk. 

 

 

För mer information, v v kontakta:
Magnus Lemoine, samverkansansvarig vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 02, 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

Lars Ericson, Manager strategic planning Stora Enso Skutskär
Tel: 01046-75454, 070-682 64 54
E-post: lars.ericson@storaenso.com

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)