Gå till eugreenalliance
Sök

För Carina Blank är Högskolan i Gävle en hjärtefråga

Carina Blank

Jag är en av alla dem som kunnat vidareutbilda mig och bo kvar i min stad, tack vare att Högskolan i Gävle fanns, säger Carina Blank, styrelseordförande för Högskolan i Gävle.


De som frågade visste redan

Hon är ordförande för styrelsen vid Högskolan, men hon är ingalunda ny i styrelsen. Där började hon redan 2007, då hon samtidigt var kommunstyrelsens ordförande.

- Hur viktig Högskolan är för mig, går nästan inte att förklara. Jag är badad i betydelsen av livslångt lärande, säger hon.

- De som frågade mig om jag ville sitta i styrelsen visste redan att jag hade Högskolan i Gävle väldigt nära hjärtat.

Högskolan blev språngbrädan

Carina började på 80-talet, för att kunna utvecklas i sitt arbete, att läsa enskilda kurser på Högskolan.

- En förutsättning för mig som hade små barn var, att Högskolan fanns nära, att man kunde yrkesarbeta och ha familj samtidigt.

Många som hon har arbetat med och som bott i regionen har, på samma sätt, kunnat utbilda sig och komma vidare i sina karriärer samtidigt som de arbetade.

Högskolans resa

Resan de senaste 10-15 åren, till att bli ett av landets populäraste Campus bland studenterna, ser hon som fantastisk.

Och profileringen på hållbarhet, med de två forskningsprofilerna, Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och den utvecklingspotential de besitter, som en de viktigaste frågorna framåt.

Jag tänker såhär..

Jag tänker såhär säger Carina, att samlat i styrelsen finns ett antal kloka och erfarna personer, som ordförande gäller det att se till att den kompetensen kommer Högskolan till godo.

Regional anknytning ser hon som viktig för att föra värdet av Högskolan ut till det omgivande samhället och samtidigt ta in hur människor ser på och vad de önskar sig av Högskolan.

I närtid

För de regionala högskolorna väntar en stor uppgift med de stora pensionsavgångar som nu kommer inom offentlig sektor. Generationsskiftet kräver att det, inom loppet av bara några år, utbildas många lärare, sjuksköterskor, socionomer, ingenjörer mm.

- De regionala högskolorna har ofta sin tyngdpunkt på de här utbildningarna och på uppdragsutbildningar inom offentlig sektor.

- Nu gäller det att vi också att vi får så många utbildningsplatser så att vi kan möta upp behovet. Att siffrorna som visar att allt fler från regionen söker till Högskolan också ska påverka fördelningen av anslag till utbildning.

Framåt

- Då är vår forskning om en hållbar livsmiljö för människan vida spridd och erkänd och vi har befäst vår position som Sveriges populäraste högskola.

Genom kunskapsmiljöer tydliggörs Högskolan i Gävle som en sammanhållen enhet, något hon ser som en mycket viktig profilering i den hårda konkurrensen.

- När man i vår region pratar om kompetensförsörjning, ska det första man tänker på vara Högskolan i Gävle.


För mer information, v v kontakta:
Carina Blank, ordförande i högskolestyrelsen Högskolan i Gävle
Tel: 072-51 85 283
E-post: carina.blank@regiongavleborg.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)