Gå till eugreenalliance
Sök

Det här är bra - majoriteten får jobb..

Studiehandledare

När nu andra omgången av utbildningen till studiehandledare just startat, kan vi se att en majoritet av dem som utbildades i den första omgången i höstas har fått jobb, säger Glafira Sörensson, projektledare för utbildningen vid Högskolan i Gävle.

 

Nu utbildas vid Högskolan i Gävle omgång två av de studiehandledare som ska ge elever med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar att klara sina studier.

Tarek Moussa och Zozan Kamil är inne på sin första vecka i Högskolans studiehandledarkurs.

Att få hjälpa till

Tarek, säger att det är svårt i början men att det kommer att bli bra.

- Genom att få arbeta med barn och ungdomar får jag en chans att hjälpa till samtidigt som jag integrerar mig själv, säger Tarek.

Zozan ser detta som en chans att få se hur det ser ut i den svenska skolan, hur systemet fungerar och hur man arbetar. Och framförallt, hur man kan hjälpa barnen.

- Jag har varit praktikant på Murgårdsskolan och där kände jag att de nyanlända barnen behöver hjälp med språket.

Positiv förebild

Tarek är 30 år och kommer från Syrien, där han studerade ekonomi. Han kom till Sverige 2015 och bor i Sandviken. Han säger att han direkt började med att studera svenska och nu därför kunde ta den här chansen.

- Det känns så bra för min egen personliga utveckling samtidigt som jag kan bli en positiv förebild för andra.

Zozan kommer från den kurdiska delen av Syrien, där hon i fyra år hann vara lärare i engelska i gymnasiet. Hon kom till Sverige med sin familj i december 2014.

- Jag vill fortsätta här som lärare i engelska, men det tar tid att få sin utbildning validerad. Detta är ett första steg in i samhället, att få känna att man kan bidra.

 

---------------------------------------------------------
80 studiehandledare utbildas

I ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen startar nu omgång två av utbildningen av studiehandledare. Deltagarna ska ha kunskaper i olika språk och akademisk utbildning i bagaget. 

Kommunerna i regionen har ett stort behov av studiehandledare och kommer att tillhandahålla praktikplatser i sina skolor. Europeiska socialfonden beviljar medel för projektet och utbildningen startade i höstas.

Utbildningen, som ligger utanför högskolans ordinarie utbildningsutbud, är på 16 veckor och varvas med praktik. Totalt 80 personer utbildas i tre omgångar för en framtida eventuell tjänstgöring i Gävleborg och Älvkarleby.

- Det är svårt att rekrytera studiehandledare för regionens rektorer och det kan finnas personer som kanske har arbetat som lärare i sitt hemland, som har en pedagogisk utbildning, men som inte kommer i arbete och står utanför arbetsmarknaden, säger Katarina Löf, avdelningschef.

- Dessa personer skulle mycket väl kunna bli väldigt bra studiehandledare i skolan. 

Stora vinster

För Högskolan finns stora vinster i att möta deltagare som har en annan kulturell bakgrund. Behovet av lärare med den erfarenheten är mycket stort idag.

Förhoppningen är också att utbildningen i förlängningen ska kunna bli en ingång för deltagarna till att tänka sig att arbeta som lärare i Sverige. Och att steget till att söka sig till lärarutbildningen då kanske inte blir så stort.

- Andra vinster blir att elever, med annat modersmål, får bättre förutsättningar att etablera sig i den svenska skolan, att komma i högre studier och ha en positiv framtid. Det finns många goda värden i utbildningsprojektet, säger Glafira Sörensson, projektledare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


 

Artikel om Amina och Goran


 

För mer information, v v kontakta:
Glafira Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 52
E-post: glafira.sorensson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)