Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan i Gävle och Lantmäteriet signerar avtal om nära forskningssamarbete

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle och Lantmäteriet bedriver båda forskning inom geodataområdet och kommer nu att samarbeta närmare.


Teknikutbildning av mycket hög kvalitet

Högskolan bedriver teknikutbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt forskning. Sedan 2010 har Högskolan även rätt att examinera doktorander inom två profilområden; byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Teknikutbildningarna vid Högskolan håller hög nivå. Både kandidatutbildningen i samhällsplanering och kandidat- och högskoleingenjörsutbildningen i lantmäteriteknik fick vid Universitetskanslersämbetets granskning 2013 högsta betyg - mycket hög kvalitet.

Strategiskt viktig partner

För att gynna regionens tillväxt och utveckling samt tillgodose nationella och internationella intressen, bedrivs stora delar av Högskolans verksamhet i samverkan med det omgivande samhället.

Lantmäteriet är en strategiskt mycket viktig partner för Högskolan, som genomför utbildning till lantmätare och har ett behov av relevanta forskningsområden.

Områden som i första hand berörs är automatiserat beslutsfattande, utveckling av gränssnitt där medborgarna själva medverkar i handläggningen av fastighetsärenden, samt informationsförsörjning på geodata-området.

Långsiktigt samarbete

- Vi vill utforma ett långsiktigt samarbete när det gäller utbildning och forskning där vi stärker innovationsförmågan vid Högskolan och samtidigt hos berörd personal vid Lantmäteriet, säger Bahram Moshfegh, vicerektor för forskning vid Högskolan i Gävle.

- Samarbetet kommer även att bidra till en ökad förståelse för förändringsarbetet inför kommande behov, säger Bahram Moshfegh. 


- Lantmäteriet står inför många utmaningar, och Högskolan har kompetens som vi behöver, också för att förbättra det dagliga arbetet, säger Roger Ekman, senior advisor, vid Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

     

På tisdag den 14 februari kl 11.00 signeras avtalet av berörda parter i styrelserummet, Högskolan i Gävle. Media är välkomna att delta.

 

För mer information, v v kontakta:
Professor Bahram Moshfegh, vicerektor för forskning vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)