Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan i Gävle och Älvkarleby kommun tecknar samverkansavtal

Högskolan i Gävle

Genom att tillsammans stärka förutsättningarna för forskning och kunskapsutveckling främjar vi en hållbar livsmiljö och samhällsutveckling, säger rektor Maj-Britt Johansson.


Treårigt avtal

Det treåriga avtalet ska förutom att bidra till forskning och kunskapsutveckling, också hjälpa till att främja goda långsiktiga relationer mellan Högskolan och Älvkarleby kommun, vilket är en grund för ett fördjupat samarbete över tid.

Att skapa mötesplatser

Meningen är att de kommunala verksamheterna ska få tillgång till ny och aktuell forskningsbaserad kunskap och tillfällen att knyta kontakter inom Högskolan.

Studenter och forskare får samtidigt goda möjlighet till intressanta samarbeten med kommunens alla delar, vilket ska bidra till ökad kvalitet i utbildning och forskning.

Dessa mötesplatser för kunskapsutbyte skapar mervärde för utbildningarna samt ger studenter viktiga kontakter och ingångar för ett framtida arbetsliv i Älvkarleby kommun.

Fyra prioriterade områden

  • Attraktionskraft – hållbar livsmiljö för medborgare och samhälle

Hela regionens tillväxt bygger på att det skapas attraktiva miljöer, för både människor och företag. För Älvkarleby kommun handlar det om att vara en god arbetsgivare och för Högskolan att ha utbildningar med tydlig arbetslivskoppling. Detta bidrar till en ökad inflyttning som utvecklar regionen.

  • Ökad kompetens

Kompetensförsörjningen är en central tillväxtfråga för både näringslivet och offentlig verksamhet. Det kan ibland vara svårt att rekrytera för företag och till kommunens verksamheter. Ett sätt är att vidareutbilda befintlig personal eller tillfälligt koppla på exempelvis en doktorand som löser ett givet problem.

  • Högre kunskapsnivåer

Sysselsättningsnivån i ett samhälle har ett direkt samband med utbildningsnivån. Ju högre utbildning, desto mindre risk att vara arbetslös. Att fler medborgare i regionen erhåller en högre utbildning leder därmed till en lägre arbetslöshet.

  • Forskning och innovation

I en allt mer globaliserad värld blir innovation grunden för konkurrenskraften i ett land eller region. Detta gäller inte bara näringsliv utan även den offentliga sektorn då det handlar om att hitta nya kostnadseffektiva sätt att leverera service åt medborgarna.


- Jag är mycket glad över att Högskolan och Älvkarleby kommun nu tar ett gemensamt krafttag för en god samhällsutveckling, säger rektor Maj-Britt Johansson.


I samband med signering av avtalet onsdag 15 februari är även media inbjudna att ställa frågor och få information om samarbetet. 

 

För mer information vv kontakta:
Maivor Hallén, Tf samverkanschef, Avdelningen för kommunikation och strategiska relationer
Tel: 026-64 81 88, 070-605 66 26
E-post: maivor.hallen@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)