Gå till eugreenalliance
Sök

Gunilla Mårtensson blir vicerektor för kvalitet

Gunilla Mårtensson

Högskolans interna kvalitetsarbete blir så viktigt att jag har beslutat att utse en vicerektor för området. Gunilla Mårtensson har en mycket stor kunskap av kvalitetsarbete bl a från sin tid som ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, säger rektor Maj-Britt Johansson.


Ett systemskifte

Högskolan står inför ett systemskifte. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare haft uppdraget att kvalitetsutvärdera lärosätenas utbildningar, men nu ska arbetet skötas av lärosätena själva.

UKÄ har granskat om våra utbildningar håller tillräcklig kvalitet. Nu blir det ansvaret vårt och de kommer istället att granska lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete. Vi behöver därför utveckla processer och säkra att studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade.

Och sedan ska vi kunna visa för UKÄ hur vi har genomfört denna granskning och på vilket sätt vi kan garantera att vi hittar brister och därefter rättar till dem.

Eget kvalitetssystem

Vi ska själva bygga upp vårt kvalitetssäkringssystem och UKÄ får rollen att granska detta arbete. Istället för att redovisa våra enskilda program ska vi redovisa våra rutiner.

- Kvalitetsarbetet blir så viktigt att jag har beslutat att utse en vicerektor för området och Gunilla Mårtensson har en mycket stor kunskap av kvalitetsarbete bl a från sin tid som ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, säger Maj-Britt Johansson.

Tre frågor till Gunilla Mårtensson

  • Är någon fråga extra viktig att driva i ditt arbete som vicerektor för kvalitet?

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att utveckla och säkra utbildningens- och forskningens kvalitet. Det förtroende det innebär att själva ta ansvar kommer att utveckla verksamheten, det är min absoluta övertygelse.

  • Hur klarar sig Högskolan i Gävle inom utbildningsområdet?

Vi är starka, det systematiska kvalitetsarbete med en tydlig ansvarsfördelning vi nu ska genomföra kommer att garantera fortsatt utbildning av högsta möjliga kvalitet.

  • Är det något nytt på gång inom utbildningsområdet?

De nya kunskapsmiljöerna tror jag kommer att verka sammanhållande över ämnes- och akademigränser och vara kvalitetsutvecklande.

 

Vicerektorer

Högskolan utser vicerektorer inom områden där vi vill fokusera särskilt. Sedan tidigare finns två vicerektorer. Bahram Moshfegh för forskning och Kaisu Sammalisto för hållbar utveckling . Nu tillkommer en vicerektor för kvalitet, Gunilla Mårtensson.

 

 

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor
Tel: 026-64 85 10
E-post: maj-britt.johansson@hig.se

Gunilla Mårtensson, akademichef
Tel: 026-64 82 94
E-post: gunilla.martensson@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)