Gå till eugreenalliance
Sök

Kundernas krav flyttar hem produktion igen

Reshoring

Produktion långt borta är svårt att kombinera med kunder som kräver sin vara direkt och dessutom unikt anpassad just till dem, säger Per Hilletofth, professor vid Högskolan i Gävle.

Företag flyttade ut för att sänka tillverkningskostnaden, men sedan har det uppdagats problem kopplat till detta. Det kan exempelvis handla om kvalitetsproblem, leveransproblem, kompetensproblem, rättighetsproblem, eller infrastrukturproblem.

Nu börjar man se att produktionen allt oftare vänder tillbaka igen.

Per Hilletoft

 

- De stirrade sig blinda på tillverkningskostnaden och de upptäckte inte alla dolda kostnader. Om man tittat på totalkostnaden för att leverera produkten till marknaden inkluderande bland annat transporter, kvalitetsbrister och lagring, då kanske man hade kommit till ett annat beslut, säger Per Hilletofth.

Försörjningskedjan

Trenden idag på många marknader och i många industrier är dessutom att kunderna mer och mer vill anpassa sina produkter. Livscykeln är idag kort för de flesta produkter och nya modeller krävs hela tiden.

- Det är väldigt problematiskt att kombinera en hemmamarknad som går mer och mer mot unika artikelnummer med en lång försörjningskedja med högvolymproduktion i ex. Kina.

- Förnyelsen kräver närhet mellan olika funktioner i försörjningskedjan, mellan produktion, marknad, produktutveckling och logistik. Helheten måste fungera och då måste produktionen komma närmare.

Ett hållbart varumärke

En annan av drivkrafterna för företagen att flytta tillbaka produktion är att de eftersträvar en större hållbarhetsprofil.

- Det är lättare att ha en hållbar verksamhet i Sverige, än i många andra delar av världen, och du kan acceptera en lite högre kostnad då en starkare hållbarhetsprofil kan sälja bättre.

- Uppköpta företag väljer till exempel ofta att ha kvar produktion i Sverige därför att det finns ett varumärke i det.

Hjälpa regionala företag

Forskarna vid Högskolan ska nu med hjälp av ett beslutsstöd hjälpa regionala företag att fatta långsiktigt hållbara beslut om produktionslokalisering, beslut där hänsyn tas till hela försörjningskedjan.

- Vi söker företag i regionen som är intresserade av och vill skaffa sig mer kunskap inom området. Vi vill få ihop en grupp företag som tycker dessa frågor är spännande och en startpunkt blir ett seminarium i juni, säger Per Hilletofth.

--------------------------------------------------------------------------

En studie som Per Hilletofth gjort tillsammans med några kollegor visade att företag lyfte fram tre motiv till att de flyttat tillbaka produktion till Sverige. De ville öka kundanpassningen, flexibiliteten och minska tiden från beställning till leverans.

--------------------------------------------------------------------------

 

 

För mer information vv kontakta:
Per Hilletofth, professor i logistik vid Högskolan i Gävle
Tel: 072-226 83 81
E-post: per.hilletofth@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto:
Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)