Gå till eugreenalliance
Sök

När fabriken flyttar ut i cyberrymden

Cyber-physical systems

- Vi står nu inför den fjärde industriella revolutionen med smarta fabriker där både produkter och maskiner är uppkopplade och kommunicerar, säger Camilla Niss, forskare vid Högskolan i Gävle.

Cyber-fysiska system

Nästa steg i den snabba utvecklingen är det som kallas sakernas internet (The Internet of Things) och Cyber-fysiska system, där produkter och system kopplas upp och kopplas samman.

Den här typen av samarbetande system kommer att dominera samhället och beröra i stort sett allt, från intelligenta hus, smarta energisystem och transporter, till sjukvård och tvättstugor.

Camilla Niss förklarar att digitaliseringen också antas fundamentalt förändra tillverkningsindustrin, eftersom både produkter och maskiner blir uppkopplade och kommunicerar.

Leverantörer blir nyckelspelare

Ett forskarlag vid Högskolan ska nu undersöka hur den ökade digitaliseringen påverkar olika industriella leverantörer och deras förmåga att bidra till innovation hos industriföretag.

- När företagen ska utveckla sina produkter eller processer, t.ex. utveckla en ny bil eller förbättra sin produktionslina, så tar de mer och mer hjälp av kunskap som finns utanför den egna organisationen. Detta kallas då för öppen innovation.

Då kan kunder, leverantörer och t o m konkurrenter bidra med sin kunskap till den nya innovationen. Det kan t.ex. handla om att utveckla en motor till en bil, eller att bidra med kunnandet om hur tillverkningsprocessen kan optimeras.

Leverantör 4.0

Eftersom öppen innovation blir allt vanligare så blir det väldigt viktigt att leverantörerna kan bidra till innovationsprocessen.

-Det finns mycket lite forskning som tar ett leverantörsperspektiv. Vi ska titta på vilka organisatoriska och tekniska förmågor som krävs hos leverantörerna för att kunna bidra till företags innovation.

Med begreppet ’leverantör 4.0’ avses en leverantör som utvecklat förmåga att bidra till företagens innovation i en alltmer digital kontext.

Hela världen satsar

Camilla tror att digitaliseringsgraden kommer att höjas kraftigt och att det är viktigt att vi i Sverige satsar inom utbildning, forskning och näringsliv för att kunna nyttja den här nya teknologin och att vi är på tå.

- Hela världen satsar på digitalisering och detta är ett projekt där vi konkret kan bidra genom att utveckla kunskap så att företag kan bli konkurrenskraftiga, säger Camilla Niss.

Miljoner till forskargrupp vid Högskolan

Forskare vid CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) vid Högskolan i Gävle har nu blivit tilldelade 2,96 Mkr av Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning.

Projektledare är universitetslektor Camilla Niss och hon ska tillsammans med sina kollegor docent Robin von Haartman och professor Lars Bengtsson undersöka hur ökad digitalisering och öppnare innovationsprocesser kan påverka olika industriella leverantörers förmåga att bidra till innovation hos industriföretag.

Industriella revolutioner

  • Den första var den industriella mekanisering som kom med ångmaskinen i slutet av 1700-talet.
  • Den andra startade i början på 1900-talet, med arbetsdelning, specialisering, massproduktion och löpande band.
  • Den tredje kom under 1960-talet då informationssamhället fick sitt genombrott och robotiken med automation och automatisering.  
  • Nu är den fjärde industriella revolutionen ett faktum och den handlar till stor del om det man kallar Cyber-Physical Systems och Internet of Things. Där är både maskiner och produkter uppkopplade och kommunicerar.

 

 

För mer information vv kontakta:
Camilla Niss, forskare i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 88 01, 073-460 98 90
E-post: camilla.niss@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)