Gå till eugreenalliance
Sök

Lärare måste se barnens livsvillkor

Carolyn Shields

Effektivisering är inte allt, utan social hållbarhet förlorar vi alla, även de effektiva, säger Carolyn Shields, amerikansk professor i ledarskap och utbildning.

En ny modell för ledarskap

Hon har utarbetat en modell för ledarskap inom utbildning, kopplat till demokrati- och rättvisefrågor, som tar ett helhetsperspektiv på utbildningsmiljön.

Där man anpassar villkoren så att det fångar in så många som möjligt och främjar lika villkor. Med ledare som tar hänsyn till hur mäniskor mår och hur de upplever sitt liv.

- Det räcker inte med att följa vissa principer, utan ledaren behöver också ta hänsyn till konsekvenser av det sociala livet, säger Carolyn Shields

Rättvisefrågorna

Fortfarande är fokus på ledarskap och effektivisering, linjestyrningen ökar och då försvåras en lyhörd rättvisedimension.

Här lyfter Carolyn Shields in nya begrepp som gör det möjligt att närma sig ledarskap från en annan utgångspunkt, som tar hänsyn även till sociala rättvisefrågor.

- Vill vi skapa hållbarhet så kan vi inte följa med den här nyckfulla strömmen mot effektivisering, det slår ut människor och det är inte hållbart för någon, inte ens för de effektiva, säger Carolyn Shields.

 

Välkomna till en spännande föreläsning

Datum: Onsdag 17 maj
Tid: Kl 13.00-16.00
Plats: Sal 33:203

 

Carolyn Shields är professor i ledarskap och utbildning vid Wane State University, Detroit, Michigan. Hon har skrivit 12 böcker och hundratals artiklar i ämnet och hennes teorier har fått genomslag.

- I tider där effektivisering har blivit honnörsord och mjuka värden betraktas som flummiga så finns det ibland en poäng med att bromsa in och ta del av kunskap som tydligt visar på att den här uppdelningen inte är hållbar. Carolyn Shields forskning har mycket att bidra här, säger Silvia Edling, docent i didaktik, vid Högskolan i Gävle.


För mer information, v v kontakta:
Silvia Edling, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 60
E-post: silvia.edling@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)