Gå till eugreenalliance
Sök

Pressinbjudan: Rickard Olsson kommer hem till Gävle

Rickard Olsson

Rickard som alltid varit Gävle trogen kommer nu hem för att leda en paneldebatt om våra framtidsfrågor på Högskolan. Alla är välkomna till denna öppna paneldebatt, fredag 2 juni.

Om Högskolan i Gävle

Jag känner till Högskolan och lokalerna, för det var där jag gjorde lumpen en gång i tiden. Det är enormt vackra omgivningar och fina lokaler, sådana byggnader bygger man inte idag. Det är en fin och cool Högskola.

Moderator i paneldebatten

Jag kan bidra med en mindre akademisk ton kanske. Om människor som lyssnar vidgar sina vyer och retar sina sinnen med lite kunskap, så är det alltid bra. Andlig odling är aldrig dåligt.

Utmaningarna vi står inför

Jag tycker hela mänskligheten balanserar på en knivsegg just nu. Sanningar som tidigare varit helt självklara, ifrågasätts helt plötsligt på allvar.

Det finns en trend idag att man inte längre litar på kunskap och vetenskap. Att man inte litar på forskningen är ingen hållbar utveckling i ett större perspektiv.

Det hänger också ihop med utbildningsnivån generellt, det känns som att allmänbildningen sjunker.

Högskolan och en hållbar livsmiljö

Självklart kan Högskolan bidra till ett hållbart samhälle, också med tanke på att Gävleborg har Sveriges lägsta eftergymnasiala utbildningsnivå och att arbetslösheten är så hög.

Utbildning är som jag ser det enda sättet att ta sig ur det. Så det är klart att Högskolan kan bidra till hållbarhet.

För att kunna bidra måste man kunna sätta in sig själv i ett sammanhang och förstå att allt spelar roll, att det hör ihop.

Om Gävle

Jag brukar säga: Man kan ta grabben ut ur Gävle, men du tar inte Gävle ut ur grabben. Jag har Gävle att tacka för väldigt mycket, staden och de människor som fanns runt omkring när jag växte upp.

Det har i mångt och mycket gjort mig till den jag är och de sociala nycklar som jag fick, har öppnat mänga dörrar.

Varför media

Jag hade lika gärna kunnat stanna kvar i Gävle, en slump gjorde att jag började på kulturvetarlinjen i Örebro, den enda som jag kom in på.

Där vaknade en förståelse för att man måste utbilda sig och det var också där som jag formulerade en önskan att arbeta med radio. Så det blev journalistlinjen på en folkhögskola.

Annars har min mormor, mamma och styvfar, tre generationer, alla arbetat på Arbetarbladet. Jag är född och uppvuxen med Arbetarbladet och jag var tryckfelsnisse när jag var tre år. 

Vem vet mest 

Programmet betyder mycket för mig idag, det har blivit nästan som ett kultprogram. Det är ett kunskapsideal som förmedlas på ett lättsamt sätt, det behöver inte vara allvarligt för att vara seriöst.

Man märker också att det fyller en integrationsroll, jag kan nu träffa nyanlända som säger; Jag lärde mig om Evert Taube och allt annat i ditt program.

Studier en verktygslåda för livet

För att maximalt utnyttja den potential man har som människa, måste man lära sig saker. Studier är en källa till det, oavsett vilka studierna är och om du bedriver dem hemma eller på en högskola.

Det är en chans man är skyldig livet att ta, för sin utveckling som människa.

Paneldebatt om vår framtid

I panelen som leds av Rickard Olsson ingår:

  • Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle
  • Thomas Nylund, ledamot i högskolestyrelsen och förbundsdirektör för Gästrike återvinnare
  • Kaisu Sammalisto, docent och vicerektor för Hållbar utveckling, Högskolan i Gävle
  • Kerstin Stake Nilsson Med dr, universitetslektor i medicin- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
  • Emma Thiede, vice ordförande, Gefle Studentkår. Emma representerar Högskolans studenter
Maj-Britt Johansson

Maj-Britt Johansson har varit rektor för Högskolan i Gävle i nio år. Under hennes ledning har Högskolan blivit känd för att ligga i framkant när det gäller att arbeta för en hållbar livsmiljö för människan.

Thomas Nylund

Thomas Nylund har som förbundsdirektör för Gästrike återvinnare ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor. 2015 fick Gästrike återvinnare motta det nationella priset "Swedish Recycling Avard" för sitt arbete att genom kunskapsexport bidra till en hållbar värld, lokalt och internationellt.

Kaisu Sammalisto

Kaisu Sammalisto är en av Högskolans eldsjälar i lärosätets arbete för en hållbar utveckling. Ett arbete som redan i juli 2004, som andra lärosäte i Sverige, miljöcertifierade Högskolan i Gävle enligt ISO 14001.

Kerstin Stake Nilsson

Kerstin Stake Nilsson forskar i ett mycket stort projekt för att tidigt upptäcka cancer i tjocktarmen, den tredje största dödsorsaken idag. Genom ett screeningprogram för alla 60-åringar i Sverige ska man minska mycket lidande och rädda många liv.

Emma Thiede

Emma Thiede fick i år, tillsammans med Elin Nordin, ta emot Stiftelsen Gästrikeregionens miljöstipendium för sitt arbete med att hjälpa kollektivtrafiken i Gävleborgs län att bli mer miljövänlig.

Program fredag 2 juni i Högskolans aula Valhall:

13:00
Maj-Britt Johansson
Rektor, Högskolan i Gävle

13:15
Högskolans roll för samhällsbygget
Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

13:45
Paus med underhållning av
Sara Luule Fridholm och Christopher Andersson-Bång från gruppen Volodja

14:00 - 15:00
Paneldebatt
Moderator: Rickard Olsson

Direkt efter paneldebatten hålls en avtackning av avgående rektor för särskilt inbjudna.

 

Presskontakt, v v kontakta:
Tommy Löfgren, kommunikationschef vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 89 42, 073-642 89 42
E-post: tommy.lofgren@hig.se



Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall
Foto: Sveriges Radio - Kaisu Sammalisto

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-05-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)