Gå till eugreenalliance
Sök

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

Dagermanseminarier

I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle.

31 augusti 2017 - Kultur och motstånd

Medverkande: Makode Linde, Reine Lööf och Gunilla Palmstierna-Weiss

Makone Linde

Makone Linde

Reine Lööf

Reine Lööf

Gunnila Palmstierna-Weiss

Gunnila Palmstierna-Weiss

”Skapa innebär att göra motstånd” skrev den franske motståndsmannen Stefan Hessel. Men gör det alltid det? Försöker inte makten alltid till att kidnappa motstånd.

Att konsten och journalistiken ska vara fri sägs vara en förutsättning för demokratin. Men är den någonsin det? Vad hotar dess frihet idag? Vad får man göra i denna frihets namn? Vad krävs av politikerna, institutionerna, konstnärerna, publiken och medborgarna för att konst och kultur ska stärka demokratin och inte underminera den?

19 september 2017 - Människans ansvar

Medverkande: Anders Kompass och Pella Thiel

Anders Kompass

Anders Kompass

Pella Thiel

Pella Thiel

Hur långt sträcker sig människans ansvar? Många av dagens konfliktlinjer går vid en närmast filosofisk frågeställning.Vad krävs för att människan ska ta ansvar? I det lilla och det stora.

Är det lagar, regler och hårdare straff eller en inre moralisk kompass? Hur får man i så fall en sådan? Eller är ägande en förutsättning för ansvar? Är det som ingen äger dömt att bli utnyttjat?

10 oktober 2017 - Ekonomi, arbete och människovärde

Medverkande: Helle Klein och Carl Schlyter

Helle Klein

Helle Klein

Carl.Schlyter

Carl.Schlyter

”Vi måste jobba för att kunna konsumera, för att tillväxten ska öka, för att vi sedan ska ha råd med allt som egentligen är viktigt.” Så skulle lite tillspetsat den underliggande berättelsen för hela vårt samhälle idag kunna formuleras.

Hur påverkar denna berättelse oss som människor, vår syn på arbete och på varandra? Hur påverkar den människovärde, demokrati och våra möjligheter att bygga ett hållbart samhälle? Och vad finns det för alternativ?

24 oktober 2017 - Samtal eller vapen?

Medverkande: Anita Goldman och Pierre Schori

Anita Goldman

Anita Goldman

Pierre Schori

Pierre Schori

Ingen säger sig vilja ha krig och håller med om att de flesta konflikter till slut kräver en politisk lösning. Ändå rustar vi militärt. När spänningarna ökar i närområdet ges ökade resurser till det militära försvaret.

Varför görs inte motsvarade satsningar på diplomati och samtal? Varför övar vi inte på att skapa fred när vi lägger hundratals miljoner kronor varje år för att med tiotusentals soldater öva krig. Tror vi att samtal bara ska uppstå? Att detta är kunskap vi redan besitter?

30 november 2017 - Ismer och den fria tanken

Medverkande: Erik Helmerson och Maria-Pia Boëthius

Erik Helmerson

Erik Helmerson

Maria-Pia Boëthius

Maria-Pia Boëthius

I sin lilla skrift ”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande” skriver Simone Weil
om faran med att man som medlem i ett politiskt parti slutar tänka själv. Att det är alldeles för lätt att gömma sig bakom partiets redan klubbade åsikter.

Samma problematik kan man se inom många ideologiska och religiösa sammanslutningar. Demokratin kräver organisering men samtidigt är medborgarnas fria tanke och mod att tvivla på givna sanningar den enda garanten vi har för att demokratin inte ska bli auktoritär. Är detta möjligt att förena?


Helt plötsligt har vi ställts inför faktum att demokratin inte alls är given. Många av dess bärande fundament urholkas och tilltron till själva systemet sviktar.

Då känns det angeläget att, medan tid finns, på olika sätt ringa in vad det är som händer. Vilka krafter som underminerar systemet och vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas och stärkas. Hur vi skapar en hållbar demokrati.

Stina Oscarson
Moderator

Stina Oscarson

Stina Oscarson

Tid: Kl 12-15.
Plats: Seminarieserien hålls i Krusenstjernasalen (23:213) kl 12-15 och inleds den 31augusti.

Alla är varmt välkomna. Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på kaffe & smörgås

 

För mer information, v v kontakta:
Maivor Hallén, bibliotekschef
Tel: 026-64 81 88, 070-605 66 26
E-post: maivor.hallen@hig.se

Bengt Söderhäll, lektor i didaktik
Tel: 026-64 88 69, 076-800 47 72
E-post: bengt.soderhall@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-08-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)