Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan måste öppna sina portar för fler

Högskolan i Gävle

Det handlar om att försöka locka in alla som har en förmåga och möjlighet och samtidigt bättre stötta de studenter som kommer in, säger Tomas Boman, en av de ansvariga för Includes konferens vid Högskolan i Gävle.

I veckan är Högskolan i Gävle värd för det nationella nätverket Includes konferens om allas möjligheter till högre utbildning.

Under två dagar kommer 135 deltagare, representanter för 20 lärosäten från Luleå till Malmö, att diskutera hur högskolepedagogik kan göras på ett sådant sätt att alla kan bli inkluderade, samt geografins betydelse för tillgång till utbildning.

Integration av nyanlända är ett annat prioriterat område. Hur tar man vara på den kompetens som finns och hur gör man för att korta studietider genom validering och bedömning av reell kompetens?

Varför heter det Include, Tomas Boman, en av de ansvariga för konferensen?
Därför att vi vill skapa vägar in så att alla ska få tillgång till högre utbildning. Traditionellt så har det handlat om de som kommer från studieovana hem. Include breddar nu arbetet till att gälla även integration, samt personer med funktionsvariationer.

Borde alla få komma in?
Ja, i princip, det handlar bara om att skapa rätt förutsättningar, om anpassad högskolepedagogik och vilket stöd man har.

Flera på konferensen kommer att ta upp högskolepedagogiken och hur man ska kunna inkludera personer som har vissa behov. Idag finns ju studenter med dyslexi och ADHD, som får någon form av anpassning för att klara av studierna.

Från politiskt håll är man också väldigt angelägen att försöka inkludera alla som vill, att högskolan måste öppna portarna för fler.

Hälsoinspiratörsprogrammet
Högskolan i Gävle var föregångare när det gällde Hälsoinspiratörsprogrammet och ville bli centrum för utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är den enda grupp i samhället som är exkluderade från högre utbildning.

Detta föll därför att särskolan inte ger behörighet till högre utbildning. Men nu säger utbildningsdepartementet att man ska se över möjligheterna till livslångt lärande för denna målgrupp och i Borås har det startats en liknande utbildning.

Samhället behöver alla
Högre lärosäten har en stor och viktig roll för att ta tillvara på olikheter som finns.

Det har funnits ett elitistiskt tänkande från högskolorna. Men det håller nu på att förändras, därför att samhället behöver alla, oavsett bakgrund.

 

Program 17-19 oktober

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Include

Nätverket Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Konferensen blandar seminarier och workshops med forskare, lärare och praktiker nationellt såväl som internationellt.

Medlemslärosäten i nätverket

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

För mer information, v v kontakta:
Tomas Boman, universitetsadjunkt i socialt arbete vid Högskolan
Telefon: 072-011 53 30
E-post: tomas.boman@hig.se

Marianne Andrén, projektledare
Tel: 026-64 85 83
E-post: marianne.andren@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)