Gå till eugreenalliance
Sök

Folkhälsoprofessorn: Den globala ekonomin skapar social oro

Gloria Macassa

Den globaliserade ekonomin har gjort länder lite mer jämlika men samtidigt har ojämlikheten inom länderna ökat ännu mer, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ekonomisk tillväxt har inneburit fördelar för samhället och högre inkomster har möjliggjort bättre val, rikare liv och förbättrad livskvalitet, förklarar Gloria Macassa.

Men att ett fokus på enbart affärsekonomiska perspektiv, där den ekonomiska vinsten är viktigast, ger upphov till en ohållbar ekonomi.

- En ekonomi som orsakar ojämlikhet av många slag och leder till ett polariserat och kluvet samhälle, säger Gloria Macassa.

Ojämlikheten större

Hon visar att ojämlikheten i OECD-länderna nu är större än för 20-30 år sedan. De rika har blivit rikare och medelklassen och de fattiga har fått se sin ekonomiska situation försämras.

Att hushåll med lägre inkomster, har högre sjuklighet och lägre tillfredställelse i livet. Att människor blir sjuka och stressade av ekonomiska problem.

- Stora inkomstskillnader polariserar och undergräver den sociala sammanhållningen i samhället. Det är inte hållbart och skapar bara större oro och fler konflikter.

Kan en hållbar ekonomi ha tillväxt?

En hållbar ekonomi med samtidig tillväxt, kräver en kombination av åtgärder, förklarar hon. En försiktig ekonomi, med hänsyn till begränsade resurser, när det gäller handel med andra länder och att hemma långsiktigt se till att det skapas möjlighet för alla.

- Man måste investera i möjligheter för generationer, genom arbete, skolor osv. Och globaliseringen måste vara hållbar och fungera för alla.

Delat välstånd

Gloria säger att vi måste ha en ekonomisk tillväxt som alla får del av. Som det är nu har vi väldigt fattiga och väldigt rika, men där möjligheterna försvinner för de fattiga.

Hos slår fast att delat välstånd stärker vår förmåga att blomstra fysiskt, psykiskt och socialt och att på ett meningsfullt sätt delta i samhällslivet.

- Delat välstånd kan på detta sätt bidrar till ökad social välfärd i samhället och i näringslivet, eftersom det främjar ett gemensamt välstånd.

Möjligheten måste finnas där

Hennes mål är ett samhälle som är rättvist och samtidigt skapar möjligheter för alla.

- De två måste gå hand i hand. I Skandinavien har vi en välfärd för alla, men vi har inte samma möjligheter för alla. Vi har en relativ fattigdom, i utbildning och i sociala villkor.

- Vi kommer alltid att ha människor som väljer att inte ta tillvara sina möjligheter. Men för dem som vill, måste det finnas möjligheter att utnyttja sin potential.

Vi vet vart vi måste gå

Gloria säger att vi vet att vi måste gå mot en inkluderande tillväxt. Att resan dit kommer att variera mellan olika länder, därför att länderna har olika behov.

- Om vi ska kunna lämna en bättre jord för framtida generationer, måste vi satsa på en inkluderande tillväxt. Det kommer att vara århundradets fråga, därför att alla andra mål påverkas av detta.


----------------------------------------------------------------

Spännande föreläsning

Föreläsare: Gloria Macassa
Datum:
Fredag 20 oktober
Tid: kl. 11.00-13.00 (sopplunch ingår)
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Välkomna till en spännande föreläsning om en av våra ödesfrågor.

-----------------------------------------------------------------

För mer information vv kontakta:
Gloria Macassa, professor i forlhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 28
E-post: gloria.macassa@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto:
Ove Wall

 

Sju föreläsningar i en serie

Föreläsningen är den femte i en serie av sju då Högskolan i Gävle under 2017 arrangerar en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet.

Seminarierna speglar ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter. Hur ekonomisk hållbarhet inverkar på etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)