Gå till eugreenalliance
Sök

Reesbe - forskarskolan som gör skillnad

Reesbe

För att doktorandernas kompetens och forskningsresultat ska tas till vara vid högskolorna och i företagen, kommer Reesbe att summera vad som gjorts och blicka framåt i en serie om tre workshops. Den första i ett höstmöte i Gävle 25-26 oktober.

Reesbe

För fyra år sedan startade Högskolorna i Gävle, Dalarna och Mälardalen, tillsammans med 17 företag inom energisektorn, forskarskolan Reesbe (Resurseffektiva energisystem för bebyggelse).

Forskarskolan är en gemensam satsning på framtiden och ska tillsammans med företagen förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning och på så sätt väsentligt reducera resursanvändningen.

Företagsforskarskola

Kärnan i Reesbe är att högskolor samarbetar med en stor grupp företag som representerar flera olika branscher. Att genom att ta tillvara på kompetens och erfarenheter från flera håll, skapa resultat i form av ny kunskap.

Forskningen bedrivs främst av doktorander som är anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid lärosätet.

Resultatet av forskningen visar sig som regel i goda akademiska resultat och genom att näringslivets konkurrenskraft ökar när produkter, tjänster och processer förbättras och utvecklas.

Att fånga upp resultaten

- Flera av doktoranderna kommer att disputera under 2018 och det är viktigt att deras kompetens och forskningsresultat tas till vara både vid högskolorna och i företagen, säger programdirektör Ewa Wäckelgård.

Reesbe kommer därför att summera vad som gjorts och blicka framåt i en serie om tre workshops. Startpunkten blir ett höstmöte i Gävle 25-26 oktober. Mötet samarrangeras med Gävle Energi och Gavlefastigehter.

Program Pdf, 4 MB.

 

För ytterligare information:
Ewa Wäckelgård, gästprofessor i energisystem vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-167 91 01
e-post: ewa.wackelgard@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2017-10-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)