Gå till eugreenalliance
Sök

Ekonomiprofessorn: Investerare som väljer hållbara och ansvarsfulla företag kan bli de som räddar vår planet

Börsen

Det kostar inte längre att agera ansvarsfullt och hållbart som aktör på aktiebörsen, det är tvärtom ofta belönande, säger Lars Hassel ekonomiprofessor vid Högskolan i Gävle.

Lars Hassel

De stora institutionella investerarna, som pensionsfonder, står för 90 procent av all omsättning på finansmarknaden och hur de väljer företag att placera i spelar en avgörande roll.

Professor Lars Hassel, har sedan 2000-talets början undersökt de stora pensionsförvaltarnas val och vilja att medverka till en hållbar värld. Han var under 7 år programchef på Mistra, Stiftelsen för miljöstrategiskforskning, för programmet hållbara investeringar.

- Det har skett stora förändringar sedan jag började titta på detta, då var det marginellt och nu är det huvudfåran.

Ansvarsfullt och hållbart = mindre risk

Idag finns det inga fondförvaltare och institutionella investerare som kan undvika att agera ansvarsfullt, förklarar Lars Hassel, därför att de företag som är ansvarsfulla och hållbara ofta har en bra ledning och är väl skötta och därför är mindre riskfyllda företag.

Det kostar inte längre att agera ansvarsfullt och hållbart som aktör på aktiebörsen. Det är ofta belönande på företagsnivå för ägare och naturligtvis för samhället i stort, en vinn-vinn situation.

- Det är ganska naturligt, när man placerar pensionärernas pengar, att man placerar för framtiden. Då är det ju inte bara avkastningen som är avgörande, det finns även andra värderingar som styr, säger Lars Hassel.

Oetiska branscher undviks

Oetiska branscher, som t ex vapen och alkohol undviks. Numera undviker man också fossil industri som kol och olja, som på sikt stagnerar och därför har högre risk.

- De dominerande aktörerna undviker företag som inte är ansvarsfulla, vilket gör att de företagen inte är attraktiva varken för kunder eller ägare.

Också enskilda företag som bryter mot internationella normer, när det gäller miljö, mänskliga rättigheter eller korruption, utesluts. Även svenska företag, som Telia och Hennes & Mauritz, har hamnat i klistret, när de t ex har gjort korrupta affärer och använt barnarbetskraft.

Företag inom kontroversiella branscher, finns dock kvar därför att de ofta är statsägda företag. Men Lars Hassel förklarar att de är så kallade "Border-industires" och där är det väldigt svårt att etablera sig för andra. Vapen och alkohol har sina begränsningar.

Bäst i klassen

Förutom att man försöker undvika eller exkludera vissa branscher eller företag så har det också vuxit fram en investeringsstrategi som innebär att man söker företag som är "Bäst i klassen" i sin bransch när det gäller hållbarhet. Exempelvis energibolag som kan ställa om till grön energi har en bättre framtid.

- Man vill investera i företag som har en bra strategi och bra produkter och som är hållbara i framtiden. "Bäst i klassen" har blivit allt viktigare.

- Min forskning kan visa att företag som har gott anseende och goda betyg när det gäller hållbarhet, också har bättre marknadsvärde, dvs kursutveckling. Ansvarsfullhet och hållbarhet ger en extra guldkant.

Utmaningen

Finansmarknaden och privatkapitalet måste vara med om vi ska ställa om ekonomin, realekonomin behöver en finansmarknad som också är hållbar, säger Lars. För att rädda miljön räcker det inte med skattepengar, det privata kapitalet måste också vara med.

- Aktiemarknaden är fortfarande väldigt kortsiktig. Den är kvartalsorienterad och belöningssystemen är väldigt kortsiktiga och huvudsakligen bundna till det finansiella resultatet.

- Att förena den kortsiktiga perspektivet, med en långsiktig hållbarhet är en stor utmaning fortfarande och en del av det marknadsekonomiska systemet, säger Lars Hassel.

----------------------------------------------------------------

Spännande föreläsning

Föreläsare: Lars Hassel
Datum:
Fredag 24 oktober
Tid: kl. 11.00-13.00 (sopplunch ingår)
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Välkomna till en spännande föreläsning om hur de institutionella investerarna kan bli de som räddar vår jord.


Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt.

-----------------------------------------------------------------

 

 

För mer information vv kontakta:
Lars Hassel, professor företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel:
E-post: lars.hassel@umu.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto:
Privat

 

Sju föreläsningar i en serie

Föreläsningen är den sjätte i en serie av sju då Högskolan i Gävle under 2017 arrangerar en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet.

Seminarierna speglar ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter. Hur ekonomisk hållbarhet inverkar på etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)