Gå till eugreenalliance
Sök

Så ska Gävleborgs län få mer hållbara transporter

Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, beviljar Karl Hillman och projektet ”Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X)”, 10 miljoner kronor.

Berätta mer, Karl Hillman, universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle

Transportsektorn står inför stora utmaningar då den bidrar till en stor andel av utsläppen av växthusgaser, kväveoxider och partiklar i många länder.

Särskilt vägtransporter är starkt beroende av användningen av fossil bensin och diesel i förbränningsmotorer med stora konsekvenser för miljö, hälsa och resursanvändning.

Projektet riktar sig främst mot de företag som ingår i värdekedjorna för förnybara drivmedel och el, samt de som arbetar med transporter eller köper in transporttjänster.

Men också det regionala näringslivet generellt, samt länets befolkning, som är beroende av ett hållbart transportsystem på sikt.

Gävleborgs potential

Gävleborgs län har potential att kunna leverera råvara till, producera, distribuera och använda förnybara drivmedel och el för vägtransporter.

Nu vill vi med hänsyn till länets förutsättningar och behov bidra till att utveckla och sprida ny kunskap om detta.

Brist på kunskap

Valmöjligheterna är många och det råder en stor osäkerhet kring vilka lösningar som kommer att vara lönsamma och hållbara på sikt. Det handlar om ett livscykelperspektiv från råvara till marknad, för både drivmedel och fordon.

Kunskapsbrist, avsaknad av systemperspektiv och otillräcklig omvärldsanalys, är några bidragande orsaker till att endast få och relativt små satsningar kommer till stånd.

Det är också orsaken till att lovande förnybara alternativ konkurrerar med varandra istället för med fossil bensin och diesel.

Utnyttja de resurser som finns nära

Vi ser att flera olika alternativ kommer att behövas och de bör då produceras och användas på de platser och för de ändamål de passar bäst. Vi måste bli bättre på att utnyttja de förnybara resurser som finns till hands på nära håll.

Projektet väntas leda till stärkta nätverk och kompetens, verktyg och beslutsunderlag som används av länets aktörer i samband med utveckling av verksamheter.

 

För mer information vv kontakta:
Karl Hillman, universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 84 14, 070-191 45 59
E-post: karl.hillman@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)