Gå till eugreenalliance
Sök

EU-miljoner till Högskolan i Gävle

EU-miljoner till Högskolan i Gävle

EU:s strukturfonder beviljar 14 miljoner kronor till tre projekt där forskarna, tillsammans med näringslivet, ska förbättra industrins processer och göra transporterna miljövänligare.

Projekten omsluter totalt 40 miljoner kronor och övriga finansiärer är Region Dalarna, Region Gävleborg, Vinnova, näringslivet och Högskolan i Gävle.

– Detta är ett erkännande av den forskning som bedrivs vid Högskolan. Det glädjer mig särskilt att det är tre projekt som bedrivs i samarbete med och som har direkt nytta för näringslivet, säger rektor Ylva Fältholm.

Ny teknik för kylning av metaller

Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljar 5 miljoner kronor till projektet. Tillsammans med övriga finansiärer, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Vinnova och näringslivet, omsluter projektet totalt 22 miljoner kronor.

Tekniken handlar om att effektivisera kylningsprocessen av metalliska material och kommer att stärka svensk metall- och verkstadsindustris konkurrenskraft, då den är miljövänligare, energisnålare och kvalitetshöjande.

- Denna teknik hjälper företagen i regionen att ta fram förbättrade material, att energieffektivisera industriella processer och ger metalliska material nya egenskaper, säger Bahram Moshfegh, professor i energisystem vid Högskolan i Gävle.

Läs artikel

Industriautomation och mm-vågor

Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljar 4 miljoner kronor till projektet. Tillsammans med övriga finansiärer, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, omsluter projektet totalt 8 miljoner kronor.

Industriautomation handlar om att man idag använder robotar och automation, i alla typer av industrier, för att effektivisera tillverkning och höja kvaliteten.

- Vi utvecklar en ny teknik för snabbare och säkrare kommunikation. Det handlar om säkerhet för människor och om att stora ekonomiska värden kan stå på spel, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

Läs artikel

Hållbara transporter

Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljar 5 miljoner kronor till projektet. Tillsammans med övriga finansiärer, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, omsluter projektet totalt 10 miljoner kronor.

Transportsektorn är starkt beroende av användningen av fossil bensin och diesel i förbränningsmotorer med stora konsekvenser för miljö, hälsa och resursanvändning.

- Gävleborgs län har potential att kunna leverera råvara till, producera, distribuera och använda förnybara drivmedel och el för vägtransporter. Vi vill bidra till att utveckla och sprida ny kunskap om detta, säger Karl Hillman, universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Läs artikel


För mer information, v v kontakta:
Bahram Moshfegh, professor i energisystem vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 88 04, 070-846 46 47
E-post:
bahram.moshfegh@hig.se

Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 93, 073-461 82 83
E-post: daniel.ronnow@hig.se

Karl Hillman, universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 84 14, 070-191 45 59
E-post: karl.hillman@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)