Gå till eugreenalliance
Sök

Med kroppen som andligt verktyg vid kris

Yoga

En uppmärksammad studie av 2000 cancerpatienter i Sverige, som publicerades 2015, visade att naturen är den helt dominerande källan till kraft och tröst vid livskriser. Nu har vi tittat på hur det ser ut i flera andra länder, bland annat i Kina och Sydkorea, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle

Stort intresse från andra länder

Fereshteh berättar att hon när hon på internationella konferenser presenterade sina resultat mött ett stort intresse från andra länder, särskilt i Asien. Man efterlyste liknande studier, från sina länder, om vilka metoder cancerpatienter använder för att hantera sin situation.

- Detta är så intressant och jag valde i ett första skede ut Kina och Sydkorea, länder som är sekulariserade men där andlighet på ett påtagligt sätt har påverkat kulturen. Meningen är ju att visa hur kulturen påverkar, säger Fereshteh Ahmadi.

Asiens kropp & själ

Resultaten från Kina och Sydkorea visar att cancerpatienter, i båda länderna, tar hjälp av gamla metoder för att uppnå harmoni för kropp och själ. Att detta ger en inre fred för kineser och en fridfull mental inställning bland sydkoreaner.

- Självklart varierade deras kroppsliga och andra tekniker, men inte karaktären av att hantera situationen. I både Kina och Sydkorea finns en stark relation mellan kropp och ande.

Familjens roll

Hon ser dock en stor skillnad när det gäller familjens roll. Medan deltagarna i båda grupperna var rädda för döden och oroade sig för de familjemedlemmar som skulle lämnas kvar, hade de sydkoreanska deltagarna en mer kritisk inställning till familjen.

Även om Kina och Sydkorea har en gemensam kulturtradition med bred definierad konfucianism, skiljer sig deras samhällen väsentligt när det gäller familjestruktur, familjemedlemmarnas roll och anpassning till moderna normer och värderingar.

Koreafamiljen orsak till cancern?
I Sydkorea hävdade många till och med att det ständiga trycket på arbetsuppgifter och familjeförpliktelser, under många år, orsakat mental stress som påverkat kroppen och orsakat cancern. Eller åtminstone gjort dem mer utsatta för att drabbas av cancer.

- De försökte därför tänka mindre på familjeförhållanden och leva i fred. Vissa har även valt positiv ensamhet som en hanteringsmetod, säger Fereshteh.

Familjen helig i Kina
Någon sådan kritisk attityd kunde inte hittas bland de kinesiska deltagarna. Fereshteh ser en förklaring i att mycket av det traditionella ansvaret för föräldrarna i Kina har övertagits av staten. Och att det antagligen medfört att man i Kina inte upplever samma stressande situation, när det gäller familjeansvar, som man gör i Sydkorea.

- Dessutom, har kineserna traditionellt extremt positiva attityder gentemot familjeförhållanden och helgar sådana relationer.

Förfäderna
En annan viktig skillnad, som kan leda till att sydkoreaner känner sig mer stressade när det gäller sina familjeuppdrag, är frågan om dyrkan av förfäder och de traditionella ceremonier som är förknippade med detta.

- Att presidera över förfäders tillbedjan ärvs i Sydkorea och betraktas som ett viktigare privilegium än att ärva funktionen som familjeöverhuvud, eller egendom. Det här är inte fallet bland kineserna.

- Enligt många sydkoreaner är detta något som ytterligare stressar och som, enligt läran om en kroppslig ande, kan leda till allvarliga hälsoproblem som cancer.

Skilda strategier

Fereshteh ser en tydlig skillnad här. Där det i Sydkorea blir viktigt att försöka bryta sig fri från familjeansvaret för att hantera sin cancersjukdom, fungerar det precis tvärtom i Kina.

I Kina känner man inte samma typ av stress relaterad till ansvar för familjen och man har dessutom en kulturell tradition att betrakta familjen som en viktig resurs för ett hälsosamt liv. Heliggörandet av familjen blir en viktig hanteringsmetod.

- I båda länderna ser vi emellertid denna relation till kropp och ande, säger Fereshteh Ahmadi.


---------------------------------------------------------

Den svenska studien - naturen som läkande kraft

Den svenska studien visade att naturen har blivit det heligaste vi har och den plats vi söker för att få ro och tröst i livets allvarligaste kriser. Enligt Fereshteh är det naturligt, då vi har natur och en kultur av naturromantik.

- Allt finns där färdigt och det måste cancervården använda mycket mer. Människor behöver strategier för att hantera inte bara fysisk hälsa, utan också psykisk- och andlig/existentiell hälsa, säger Fereshteh Ahmadi.

Att själv försöka ta ansvaret för sin situation är den andra viktiga strategin vid kris i Sverige.

- Det intressanta är att jaget och det egna ansvaret hela tiden finns i Sverige. Att man själv måste ta ansvar för sina handlingar, samt att man lyfter fram positiv ensamhet.

Artikel - Naturen har blivit det heligaste vi har

    

För ytterligare information:
Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 70, 070-717 19 07
E-post: fereshteh.ahmadi@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-11-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)