Gå till eugreenalliance
Sök

Thomas Nylund, teknologie hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2018

Thomas Nylynd

Thomas Nylund är förbundsdirektör för Gästrike återvinnare samt VD för dotterbolaget G Å Utveckling AB. Han avlade 1986 civilingenjörsexamen i lantmäteri vid KTH, och har sedan dess haft en rad chefsbefattningar och uppdrag inom offentlig sektor.

Nylunds insatser har haft en avgörande betydelse för det långvariga och djupa samarbete som finns mellan Gästrike återvinnare och Högskolan i Gävle. Gästrike återvinnare har prisats och uppmärksammats för sitt arbete att förebygga avfall, befrämja återbruk och att optimera återvinning, och är en mycket viktig samarbetspartner för Högskolans ambition att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Gästrike återvinnare har sedan starten 2011 deltagit som Co-op-företag inom Miljöteknikprogrammet (numera Miljöingenjörsprogrammet) och Miljöstrategprogrammet och genom åren varit det Co-op-företag inom miljöteknik som anställt flest studenter efter studierna. Gästrike återvinnare exporterar svensk miljökunskap internationellt och har i dessa sammanhang samverkat och marknadsfört samarbetet med Högskolan. Detta har även bidragit till en ökad internationalisering av Högskolans verksamhet genom anordnandet av flertalet internationella besök.

Under en period av närmare 10 år har Nylund som medlem av styrelsen för Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö initierat och stöttat stiftelsens medverkan i ett antal olika forskningsprojekt. Stiftelsen delar årligen även ut ett eller flera stipendier till studerande vid Högskolan. Nylund har även bidragit till att Gästrike återvinnare Utveckling AB gemensamt med Högskolan finansierar en doktorand inom biogas.

Under en lång rad av år har Nylund varit mycket engagerad i och en stark drivkraft för Högskolans utveckling, och är sedan 2016 ledamot och vice ordförande i högskolestyrelsen.

Promoveringen sker vid en ceremoni i samband med Akademisk högtid 20 april 2018.

 

För mer information, v v kontakta:
Tommy Löfgren, kommunikationschef vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 42, 073-642 85 49
E-post: tommy.lofgren@hig.se


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-01-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)