Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

2018-03-26 

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Kampanj - Jag är lärare


Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

- Vi har samma mål, vi vill att fler ska välja att läsa till lärare. Därför är det naturligt att vi lärosäten gör en gemensam, nationell satsning, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare.

– Det finns massor av människor som har en förmåga att entusiasmera andra, som får folk att samarbeta, som är bra på att peppa och lyssna. De kanske inte ser sig som lärare, men de har viktiga egenskaper. Det är dessa människor vi vill nå, de behövs i skolan, fortsätter Gustav Amberg.

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.

Läs mer på: www.jagärlärare.se

 

Lärosäten som deltar

Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet


För mer information kontakta:

Högskolan Dalarna
Ulrica Momqvist, kommunikationschef
023-77 80 40
uli@du.se

Högskolan i Borås
Annie Andréasson, kommunikationschef
033-435 40 22, 0708-17 41 22
annie.andreasson@hb.se

Högskolan i Gävle
Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för Ämneslärarprogrammen och Kompletterande pedagogisk utbildning
026-64 86 09, 070-090 80 45
ingrid.nordvist@hig.se

Högskolan i Halmstad
Fredrik Thornberg, chef avdelningen för lärande, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
035-16 73 11
fredrik.thornberg@hh.se

Högskolan Kristianstad
Henrik Svensson, dekan för Fakulteten för lärarutbildning
044-250 33 43
henrik.svensson@hkr.se

Högskolan Väst
Maria Derner, kommunikationschef
073-901 33 06
maria.derner@hv.se

Karlstads universitet
Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden
070-770 51 59
jessica.eriksson@kau.se

Linköpings Universitet
Jörgen Nissen, dekan för Utbildningsvetenskap
jorgen.nissen@liu.se
011-363045

Linnéuniversitet
Niklas Ammert, dekan för nämnden för lärarutbildning
0480-44 64 76, 076-644 64 76
niklas.ammert@lnu.se

Malmö Universitet
Anders Linde-Laursen, dekan Fakulteten för lärande och samhälle
040-6658222
anders.linde-laursen@mah.se

Mälardalens Högskola
Pia Lindberg, akademichef (Akademin för utbildning, kultur och kommunikation)
021-151778
pia.lindberg@mdh.se

Södertörns högskola
Anders J. Persson, akademisk ledare för Lärarutbildningen
08-608 47 12
anders.j.persson@sh.se

Uppsala universitet
Joachim Ekström, projektledare vid kommunikationsavdelningen, Enheten för studentrekrytering
018-471 18 60
joachim.ekstrom@uadm.uu.se

Örebro universitet
Krister Persson, ordförande Lärarutbildningsnämnden
019-301032, 070-1905405
krister.persson@oru.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)