Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fritidshemmet förändras och förtydligas

2018-04-11 

Nu samlar Högskolan i Gävle nästan 400 fritidspedagoger för två dagar om fritidshemmets roll idag. Det är så bra att denna viktiga grupp i skolan får träffas och berätta om sina erfarenheter, säger Lisa Sjöström Wallin, verksamhetsledare på RucX vid Högskolan i Gävle.

Fritidshem


Fritidshemsbiennalen genomförs i samarbete mellan Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet och i år är det Högskolan i Gävle som är värd. Konferensen erbjuder en mötesplats för personal som arbetar på fritidshemmet i framför allt Gävleborgs och Västernorrlands län.

Det handlar om att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte om hur skolan ska uppfylla det delvis förändrade uppdrag som fritidshemslärarna får genom att fritidshemmet fått ett kapitel i Läroplanen, Lgr 11.

- Konferensen behandlar vad detta kan innebära för fritidshemmet och för samverkan med förskoleklass och grundskola, säger Lisa Sjöström Wallin.

Uppdraget har förändrats

Uppdraget har förändrats och gjorts tydligare. Ett kapitel i läroplanen handlar nu om undervisning i fritidshemmet och om de förmågor som ska tränas där.

- Man vill tydliggöra att elevens hela skoldag är viktig, att lärandet inte bara sker i klassrummet, att det kan ske på olika sätt och i olika miljöer.

Undervisning i fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och skolan. Den ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Det innebär att lärandet i fritidshemmet ska vara mer situationsstyrt, utgå från upplevelser, gruppens önskemål och behov.

- Fritidslärarens uppdrag är också att genom samverkan med lärare i förskoleklass och grundskola förstärka det informella och formella lärandet, säger Lisa Sjöström Wallin.

- Det är oerhört viktigt att erbjuda arenor där eleverna ges möjligheter att utveckla både vardagsspråket och skolspråket. Jag anser att fritidspedagogik bidrar till att skapa goda miljöer för detta.

Fritidshemslärare ett framtidsyrke

Vid Högskolan i Gävle kan du studera till grundlärdare med inriktning mot arbete i fritidshem. De första studenterna på den nya utbildningen för fritidslärare tog examen våren 2017 och har snart genomfört sitt första år i skolan.

Uppdraget har förtydligats, enligt regeringens utredare Björn Åstrand föreslås att det ska krävas legitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet.

- Fritidshemslärare är ett framtidsyrke, de är oerhört eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Lisa Sjöström Wallin.


---------------------------
Fritidshem

Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan, att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Det är framförallt en verksamhet för de yngre. 86 procent av alla elever, från sex års ålder upp till 3:e klass, går på fritidshem.

---------------------------

 

För mer information kontakta:
Lisa Sjöström Wallin, Verksamhetssamordnare RucX
Tel: 026-64 89 94, 070-212 89 94
E-post: liselotte.s.wallin@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)