Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dramaelever ska förbereda lärarna för klassrummet

2018-04-23 

Hur hanterar man en elev som gråter vid betygsinformation eller en elev som påstår att lektionerna är ointressanta? Nu testar man inom ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle nya sätt att förbereda sina studenter.

Lärarstudenten Joyce Aalbers och "eleven" Ali Qasemi har just träffats i det fiktiva grupprummet för ett betygssamtal

Lärarstudenten Joyce Aalbers och "eleven" Ali Qasemi har just träffats i det fiktiva grupprummet för ett betygssamtal

Verksamma lärare kommer in

För att ge studenterna på lärarutbildningen en närmare kontakt med det praktiska hantverk som läraryrket innebär, kommer nu verksamma lärare in och arbetar en dag i veckan i utbildningen. 

Elisabeth Taube är gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Vasaskolan och anställdes för två år sedan, tillsammans med fem andra, som adjungerad adjunkt vid Högskolan.

- Jag är här en dag i veckan, och vi ska stå för kopplingen mellan Högskolan och den verklighet studenterna ska ut i, säger Elisabeth.

- Det är viktigt att studenterna får komma i kontakt med det kommande yrket inte bara under praktikperioder utan också i undervisningen här på Högskolan, menar utbildningsledaren Ingrid Nordqvist.

Och ger av sin erfarenhet

När Elisabeth Taube började på Högskolan och fick se vad studenterna ska läsa tänkte hon; Vad spännande, för nu förstår jag det här, nu när jag har 20 års erfarenhet.

Men hon insåg också att teorin, för många studenter, kan vara ganska svår därför att det är så abstrakt.

- Då tänkte jag att de ska få låna min verklighet, låna mina elever, så kan de lägga sitt raster på och så kan vi befrukta varandra. Det blir ett sätt för mig att försöka ge de här unga människorna det som jag har nu och som det tagit så lång tid att erövra.

Möte med verkligheten

I Högskolans lokaler utspelade sig så ett 20-tal möten mellan ”lärare” och ”elev”, där "eleverna" spelades av det estetiska programmets teaterelever. ”Lärarens” uppdrag att förmedla och förklara ett visst betyg komplicerades av ”elevernas” skilda och ibland svårhanterliga reaktioner.

- Mina elever arbetade själva fram sina karaktärer och det ger dem en viktig erfarenhet i dramaundervisningen, så de hade lust att göra mer, berättar teaterläraren Ida Björkman.

Somliga möten flöt smidigt medan andra ”lärare” utnyttjade möjligheten att fråga publiken om hjälp.

- För studenterna innebar detta ett möte med verkligheten på ett sätt som är svårt att komma åt i kurslitteraturen. I samtalet efter varje scen bidrog eleverna insiktsfullt med kommentarer och reflektioner om hur en elev kan känna sig i olika situationer och hur de uppfattade ”läraren”, säger Elisabeth Taube.

- De gav lärarstudenterna beröm för hur de hanterade provokationer och tipsade om beteenden som inte är önskvärda hos en lärare.

Win-win

Elisabeth tror att intresset för en fortsättning finns hos alla parter, att det är en organisatorisk fråga.

- Det är en win-win situation. Studenterna var väldigt positiva och såg ett stort värde i att det är riktiga elever som kommenterar.

Hon menar att det är ett sätt att få prova de teorier man läst om hur man ska samtala, där man kan kosta på sig att göra fel, att testa, och också lära känna sig själv.

- Du måste veta var du själv är, annars kan verkligheten upplevas chockerande för nyexaminerade lärare.

Vasaeleverna imponerades

Flera av Vasa-eleverna sade efteråt att de fått en annan syn på lärare. Vad mycket man som lärare ska kunna hantera, att det måste vara otroligt svårt och hur imponerade de var av lärarstudenterna.

- På det sättet blir det också ett sätt för oss att minska avståndet mellan gymnasiet och Högskolan. Inte minst viktigt idag med det stora behovet av lärare, säger Elisabeth Taube.


 

För mer information, v v kontakta:
Elisabeth Taube, adjungerad adjunkt vid Högskolan i Gävle och gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Vasaskolan.
E-post: elisabeth.taube@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Amanda Sjölander

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-04-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)