Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hästgödsel en resurs vi inte tänker på

2018-11-09 

Min forskning handlar om att utvinna biogas från hästgödsel och samtidigt återföra näring till jorden, att sluta kretslopp, säger Åsa Hadin, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Hästar

En outnyttjad resurs

Åsa säger att hennes forskning, om möjligheten att utvinna biogas från hästgödsel, kommer från en tanke om att använda outnyttjade resurser och på det viset utvinna förnybar energi samtidigt som man återför näring och sluter ett kretslopp.

Tanken väcktes i samband med att en ridskola skulle flytta och frågan kom upp om hur man skulle kunna hantera hästgödseln.

- Vi kopplade ihop det med biogas, där hästgödsel skulle kunna användas till något nyttigt samtidigt som man skulle minska dess miljöpåverkan, säger Åsa Hadin.

Hur många hästar finns det?

Det visade sig svårt att kunna bestämma hur många hästar det finns inom ett begränsat område, då hästhållning idag inte är kopplad till jordbruksverksamhet på samma vis som det var tidigare.

- Men man kan se att de som har många hästar och inte är kopplade till jordbruksverksamhet, som ridskolor och travbanor, behöver få hjälp med hanteringen och det är ju en intressant tanke att då också utvinna energi och att det också skulle kunna vara en resurs.

Att sluta ett kretslopp

Hon poängterar att en viktig del i projektet har varit att det handlar om energi men också om ett slutet kretslopp av näringsämnen.

- Man utvinner först energin ur gödseln i form av biogas och sedan får man dessutom ett gödningsmedel som är bättre, eftersom det blir mer lättillgängligt för växterna att ta upp efter denna process.

"Vi behöver få till ett samarbete"

En sak som framkommit är att biogasanläggningarna helst vill ha stora leveranser med gödsel som inte varit lagrad så länge och där hästägarna använt ett specifikt strömaterial. Strömaterialet blir annars ett bekymmer, då det gör att man utvinner mindre biogas än från andra gödselmaterial.

- Anläggningen vill ju att det ska fungera praktiskt och ge mycket gas och hästägaren vill också att det ska fungera praktiskt och vara bra för hästen och ekonomin förstås, så vi behöver få ett samarbete mellan energiaktörerna och hästägarna.

I Tyskland görs detta

Åsa säger att de försökt titta på detta ur ett systemperspektiv och att det varit intressant att sätta ihop pusselbitarna. Att det i Tyskland finns anläggningar där man rötar hästgödsel och konstruktörer som säger att gödseln i vissa processer är en tillgång.

- Detta är en resurs, och inte ett avfall. Tänk att kunna få en minskad miljöpåverkan och dessutom utvinna denna förnybara energi, säger Åsa Hadin.
 

 

----------------------------------------------

Åsa Hadin försvarar sin avhandling "From waste problem to renewable energy resource - Exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion" fredag den 9 november kl 10.00 i sal 12:108 (Lilla Jadwigasalen) vid Högskolan i Gävle

Opponent: Professor Jaana Sorvari, Aalto University, Finland

Betygsnämnd: Professor Stefan Anderberg, Linköping Univeristy. Associate professor Cecilia Sundberg, KTH. Professor Lennart Mårtensson, Kristianstad University. Professor Ewa Wäckelgård, Högskolan i Gävle (reserv)

Ordförande: Assistant Professor Mathias Cehlin, Högskolan i Gävle

----------------------------------------------

 

För mer information, kontakta:
Åsa Hadin, doktorand vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 88 48
E-post: asa.hadin@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)