Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Paradoxen om avslöjande vid utbyte av idéer

2018-12-04 

- Paradoxen handlar om att för att lyckas med öppen innovation så måste man dela med sig och därmed avslöja sin idé, som då riskerar att bli stulen, säger Ioana Stefan, som forskar om industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Ioana Stefan

Framgång kräver samarbete

Ioana Stefans forskning handlar om immateriella rättigheter när det gäller samarbeten mellan företag eller andra organisationer. Det kan handla om kompletterande tillgångar, tillverkningskapacitet och ibland kan det vara själva idén för en ny produkt eller process.

- Det blir mer och mer så att företag inte kan förnya sig ensamma, de behöver samarbeten för att hjälpa dem i innovationsprocessen, säger Ioana Stefan.

Hon poängterar att det är väldigt bra att vi blir mer öppna och samarbetar, då det kan hjälpa den teknologiska utvecklingen, men att det samtidigt kan uppstå många spänningar då det kan vara svårt att skydda sina idéer och de lätt kan missbrukas.

Paradoxen

Paradoxen ligger i att det för att skapa ett värde tillsammans krävs att man avslöjar sin idé och sin interna kunskap och sina resurser, men samtidigt så vill båda parter profitera på detta på slutet.

- För att skapa värde tillsammans måste man dela resurser och idéer men för att fånga värde i slutet av samarbetet så måste man också dela det värde man tillsammans uppnått.

Att dela sin idé för tidigt

Ioana säger att många gånger delar man idéer som är så tidigt i sin utveckling att de inte är möjliga att patentera. Och att det vid sådana överenskommelser är mycket svårt att vara specifik om resultatet.

- Man måste göra förutsägelser om framtiden och vi vet alla att det är mycket svårt och oavsett hur väl man försöker skydda sitt värde med de metoder som är tillgängliga, kan din partner komma undan med att stjäla din idé om den vill göra det.

Eller du har patenterat din idé, men bara i Sverige och din partner är en internationell partner och har access till andra marknader.

- Din partner kommer då att kunna reproducera ditt patent och din uppfinning i andra länder, för dessa patent är landbundna.

När produkten också är lösningen

Hon menar att den kunskap som finns inbäddad i produkten är mycket viktig för att veta vad man kan avslöja och inte, om produkten och dess lösning överlappar mycket eller väldigt lite.

För exempelvis Coca-Cola är det väldigt lite överlappning mellan lösningen (receptet) och själva produkten, så det är lätt att visa den för tänkbara partners.

- Men om du har en annan produkt, en mekanisk uppfinning, som innebär att om du visar produkten så visar du också lösningen. En sådan avslöjar man vanligen bara för en tänkbar partner efter att man har patent.

Innovationsförmedlare

Ett sätt att skydda sig, enligt henne, kan vara att involvera neutrala partners, så kallade innovationsförmedlare. Dessa matchar lösningsinnehavare med lösningssökare och de har ett stort nätverk av företag och stor erfarenhet.

- Innovationsförmedlaren blir en neutral partner som kan förmedla ett säkrare samarbete. Detta kan vara speciellt bra för mindre företag att finna en partner med ett gott rykte.

Att förstå fallgroparna

En möjlig fallgrop som hon ser är om en av parterna fokuserar för mycket på antingen att skapa värde eller att fånga värde. Om de fokuserar för mycket på att skapa värde så glömmer de att skydda den kunskap som de skapar och när de fokuserar för mycket på att fånga värde så kommer de att fokusera så mycket på att skydda sin egen kunskap att det kommer att resultera i förlorade möjligheter.

- Om du skyddar din kunskap för hårt så blir du inte öppen för nya idéer och partners och det är inte produktivt och det är definitivt ingen win-win.

Vikten av tillit

Ioana ser en moderat mängd tillit kombinerat med väldefinierade kontrakt som en möjlig lösning för att ett samarbete ska falla ut väl. Hennes forskning visar också att även rädsla för stöld kan få ett väldigt negativt utfall.

- Då litar du inte alls på din partner och vill inte dela med dig något eller signera någon överenskommelse. Så blotta rädslan kan leda till att ingen tjänar på samarbetet.

Ett exempel som hon undersökt var ett samarbete där ett större företag presenterade ett väldigt komplicerat och långt kontrakt. Det mindre företaget, som saknade juridisk expertis, fick se detta 50-sidiga kontrakt som de inte förstod och trodde att de skulle bli lurade och ville inte signera kontraktet.

- Det större företaget fick förenkla kontraktet för att vinna sin partners tillit. Poängen här är att även om det inte sker något missbruk, så kan blotta misstanken leda till att båda parterna förlorar.


---------------------------------------

Ioana Stefan är anställd vid avdelningen för Industriell ekonomi och organisation vid Högskolan i Gävle. Hon disputerade vid KTH 23 november med avhandlingen: "Knowing the Ropes in Open Innovation: Understanding Tensions through a Paradox Lens"

Handledare: Professor Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle, professor Mats Engwall, KTH och teknologie doktor Camilla Niss, Högskolan i Gävle.

Ioana säger att hon kan tänka sig att samarbeta med företag för att lösa deras utmaningar men helst stannar i akademin.

- Min avhandling är bara början, det vore intressant att titta på detta ur en individnivå och hur det påverkar de beslut vi fattar, säger Ioana Stefan.

-----------------------------------------

 

För mer information, kontakta:
Ioana Stefan, doktorand vid avdelningen för industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-643 16 42
E-post: ioana.stefan@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)