Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

AI - revisorns undergång?

2018-12-07 

- Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Jan Svanberg

Datorn måste kunna lära sig

Länsförsäkringar anslår två miljoner kronor för att med hjälp av AI effektivisera sin revision. Algoritmerna som används i de flesta lösningar som hittills presenterats behöver bli mer effektiva för att uppfylla löftet om helt automatisk hantering.

- Datorn måste förstå också det som revisorn inte kan berätta om, alltså den intuitiva kunskapen. Vi ska träna datorn att göra kopplingar som inte fanns tidigare och på så sätt bygga upp en sorts intuitiv kunskap hos datorprogrammet (AI), säger Jan Svanberg.

- Förenklat kan man säga att istället för att ge exakta instruktioner till datorn om vad den ska göra, kommer vi att programmera den till att förstå problem och lösa dem på egen hand.

Men revisorerna då..

Jan säger att det inom internrevision egentligen finns hur mycket som helst att göra, därför att man kan leta efter fel på olika abstraktionsnivåer. Och de fel som man hittar beror ju på att det är fel i rutiner, eller i ledning och någonstans finns det en förbättringspotential.

- Så Länsförsäkringar vill frisätta personal som nu får sitta med tråkiga rutinuppgifter, flytta sin personal uppåt i abstraktionsnivå där de ska kunna göra mer och bättre revision och hjälpa företaget att bli bättre.

- Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut.

AI behöver inte betyda färre jobb

Även arbeten som utförs av välutbildade kommer nu alltså att kunna tas över då datorerna snart kan lösa problem på egen hand.

Fotomodell, bokföringsassistent och maskinoperatör pekas ut som de jobb som är mest sannolika att försvinna i närtid. Andra yrken som är hotade är kassapersonal, finansrådgivare, taxichaufför och it-support.

Men AI behöver inte betyda färre jobb, många tror att det blir tvärt om. Från år 2020 räknar man med en positiv nettoeffekt på sysselsättningen.

- Revisorer kommer fortfarande att behövas för att ge råd och bidra med sin kunskap och det som datorn kommer att ha svårast för, intuition, känsla och moralisk integritet, säger Jan Svanberg.

 

-----------------------------

Det tvååriga forskningsprojektet hos Länsförsäkringar är ett samarbete mellan flera lärosäten men projektets hemvist är vid Högskolan i Gävle.

Övriga projektdeltagare är professorerna i redovisning Peter Öhman, Mitt universitet, Presha Neidermeyer, West Virginia University och professorn i datavetenskap Mats Danielson från Stockholms universitet, samt en doktorand från KTH.

 

För mer information, kontakta:
Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 073- 947 09 90
E-post: jan.svanberg@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Thomas Persson

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)