Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Översvämningskartor är inte pålitliga

2018-12-11 

Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten, säger Nancy Joy Lim, forskare inom geospatial informationsvetenskap. Högskolan i Gävle.

Översvämning Sandviken
Nancy Joy LIm

Nancy Joy LIm

Stora felmarginaler

Nancy Joy Lim säger att väldigt många människor bor i städer som är hotade av översvämningar och att risken för översvämning har ökat på grund av klimatförändringarna, där extrema regnmängder blir vanligare.

Översvämningskartorna man använder visar utbredningen av vatten för ett hundraårsflöde och Nancy har under många år jämfört dessa kartor med verkligt utfall och sett att felmarginalerna är särskilt stora vid väldigt flacka områden.

- Det är jättesvårt att veta hur mycket som kommer att översvämmas vid sådana områden och våra översvämningskartor måste därför uppdateras, säger Nancy Joy Lim.

Man bygger strandnära

Nu finns ett stort intresse för att bebygga områden som ligger strandnära, trots översvämningsriskerna, eftersom de är attraktiva.

- Gävle Strand är ett exempel på hur det skulle kunna bli väldigt kritiskt om man utgått från osäkra, eller felaktiga kartor och med klimatförändringarna så vet man inte hur mycket vattnet kan komma att stiga.

En falsk trygghet

En översvämningskarta skapas från en helt teoretisk modell som bygger på andra modeller och befintliga data. Kartorna används sedan för samhällsplanering, vid detaljplanering, för att avgöra om man överhuvudtaget ska bygga på området och även försäkringsbolagen baserar sina riskbedömningar på samma kartor.

Man litar på dessa kartor och Nancy menar att de inte är så pålitliga, eftersom de tas fram av olika konsultfirmor som använder olika modeller och olika data för att beräkna vattnets utbredning vid översvämningar.

- Jag har tittat på osäkerheten med översvämningskartorna, hur de påverkas av de olika data och processer man använder och jag ser att man kan få olika resultat.

Viktigt att visa osäkerheten

Nancy vill att man istället för att använda en bestämd gräns, som bara visar var det ska blir översvämning respektive torrt, också redovisar var man är osäker, de kritiska områdena. Att man genom att visa även de osäkra områdena kan få större marginaler.

- När man använder denna typ av kartor, med bestämda gränser, kan man tro att den informationen är korrekt, men ingen vet egentligen var gränsen ska ligga eftersom vattnet kan flyta på olika sätt.

Bäddat för obehagliga överraskningar

Hon har sett att man inom kommunernas planeringsavdelningar börjat uppmärksamma denna osäkerhet och modellernas begränsningar, men att man inte praktiserar det och att det är problemet. Hon tror att osäkerhet inte är något man vill höra när man försöker besluta om byggnation och att man inte heller har kunskapen hur man ska använda denna typ av information inom planering.

- Det kan ge obehagliga överraskningar för kommuner om områden översvämmas trots att översvämningskartan visat att de var säkra.

Det rullar bara på

Hon efterlyser att de som producerar kartorna ska ha ett ansvar för att för att visa osäkerheterna, kommunicera dem och informera användarna om begränsningarna.

Som det är nu kan kommunerna bli ansvariga för hur de använder dessa kartor om de var medvetna om de fel eller begränsningar som är inbyggda i kartorna.

- Nu rullar det bara på, kartorna finns och man bygger på och det kommer att finnas hus vid dessa kartors översvämningsgränser, säger Nancy Joy Lim.

 

---------------------------------------

Nancy Joy Lim försvarade sin avhandling "Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties" vid Högskolan i Gävle." måndag den 10 december kl 12.00- i sal 12:108 (Lilla Jadwigasalen) vid Högskolan i Gävle

Opponent: Professor Matthew Wilson, University of Canterbury, New Zealand

Lars Nyberg, Professor, Karlstads Universitet. Camilla Forsell, Universitetslektor, Linköpings Universitet. Jerker Jarsjö, Universitetslektor, Stockholms Universitet. Mohammad Bagherbandi, Professor, Högskolan i Gävle (reserv)

Ordförande: Jonas Boustedt, Avdelningschef, Högskolan i Gävle

-----------------------------------------

För mer information, kontakta:
Nancy Joy Lim, doktorand i geospatial informationsvetenskap. vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-648518, 070-774 06 84
E-post: nancyjoy.lim@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto översvämning: TT
Foto Nancy Joy Lim: Anna Sällberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)