Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Rätt" forskningspengar öppnar många dörrar

2019-01-10 
Peter Edlund

Peter Edlund, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, belönas med det prestigefyllda Wallanderstipendiet på 1,725 miljoner kronor.

Han tilldelas priset för sin forskning om hur status skapas i den vetenskapliga världen och får därmed full finansiering i tre år för fortsatt forskning med målet att uppnå docentkompetens.

- Jag har tittar på hur man har utformat vetenskapliga utvärderingar och därmed skapat grunder för olika status- karriärkonsekvenser hos forskningsanslag, säger Peter Edlund.

Vissa pengar är finare än andra

Det Peter har gjort, är att han har jämfört statusen i att beviljas anslag direkt från Europeiska forskningsrådet respektive via reservanslag från Vetenskapsrådet. Han säger att Europeiska forskningsrådets utvärderingar, vilka utformas som exakta, exklusiva och expertdrivna, har kommit att bli allmänt vedertagna och accepterade. Detta ger i sin tur väldigt stor status till den som får dessa pengar.

- Jag har jämfört utvärderingar där man delat ut exakt lika mycket pengar, men där utvärderingens utformning är annorlunda organiserad, och detta får enormt stora konsekvenser för vilken status som följer med.

- Det blir viktigt att man har fått speciella pengar efter vissa utvärderingar, för vissa utvärderingar anses vara finare än andra och då blir de efterföljande pengarna finare än andra också.

Europeiska forskningsrådet öppnar alla dörrar

Han ser att personer som fått anslag från Europeiska forskningsrådet omedelbart får erbjudande om anställningar vid svenska universitet; att de får mycket extramedel när de väl placerar sina pengar vid institutioner; och att de får stor synlighet som är till hjälp för att etablera samarbeten med andra forskare.

Medan personerna som får exakt lika mycket pengar - fast via reservanslag från Vetenskapsrådet - missar alla de här statusmöjligheterna.

- Det kan tyckas konstigt att pengar differentieras på det här sättet i vetenskapens värld, där det sedan en tid tillbaka finns en stor brist på finansiering.

En elit inom eliten

Peter säger att han får intrycket att många forskare inte riktigt vet om hur det Europeiska forskningsrådet fungerar och vilka konsekvenser anslag därifrån får.

- Det är vissa kretsar inom svenska vetenskapen som satsar för att få de här pengarna och ännu mindre kretsar som verkligen får dem. Det är en liten värld, som en elit inom eliten nästan.

- I karriärsammanhang inom vetenskapen är det enormt viktigt att få vissa pengar, istället för andra pengar.

Han säger att han nu skulle vilja titta på detta fenomen på bredare front då liknande reservanslag finns hos ett flertal nationella forskningsråd.

- De nationella reservanslagen finns över stora delar av Europa, vilket skapar goda möjligheter till jämförelser mellan olika länder.

Wallanderstipendiet

Det är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse som delar ut Wallanderstipendiet till unga framstående doktorer. Tanken är att stipendiaten ska få möjlighet att uppnå docentkompetens under en treårsperiod.

– Wallanderstipendiet är väldigt uppmuntrande och innebär ju så klart en fantastisk möjlighet. Det ger mig trygghet och mycket frihet i tre år. Sedan är stipendiet säkert en god merit inför framtiden också, säger Peter Edlund.


Wallanderstipendiet


För mer information, v v kontakta:
Peter Edlund, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-214 34 61
E-post: peter.edlund@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Privat

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)