Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

2019-03-20 

- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Sven Svensson

Det vi har sett, säger Sven Svensson, är att sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i den gruppen. Därför väljer forskarna nu att under fyra år titta på hur det ser ut inom handeln, en sektor som anställer många unga.

- Som nya på arbetsmarknaden är de unga i en situation karaktäriserad av osäkerhet på vad som förväntas av dem i deras yrkesutövande. Vi vill nu undersöka om sådan osäkerhet kan förklara yngres förhöjda risk att drabbas av ohälsa.

Vuxenblivandet är ett paket med osäkerhet

Ungdomstiden generellt, menar han, är en period som karaktäriseras av osäkerhet, där man ska ta ställning till mycket, vem man är, vem man ska bli och vem man ska vara på arbetsmarknaden. Till det kommer nu en arbetsmarknad som i ganska stor utsträckning också karaktäriseras av osäkerhet, det är korta anställningar och det är andra typer av anställningar än vad vi har sett tidigare.

- Om man går till sjuttiotalet så fanns det jobb när man gick ut gymnasiet och det gick att strukturera en tillvaro och se en framtid. Men när de unga vuxna idag kommer ut på arbetsmarknaden så finns inte kontinuiteten och tryggheten på samma sätt och då blir den här osäkerheten förstärkt.

Man måste vara gångbar

Det forskarna vet är viktigt för att hantera en fragmentiserad och osäker arbetsmarknad, är att ha en kompetens som gör att man är gångbar i många olika sammanhang och att det förutsätter ett kontinuerligt lärande i arbetet.

- Det skulle man kunna hjälpa till med, att minska den osäkerheten. Lärandet är ju centralt för de unga, så att de känner att de har något att komma med på arbetsmarknaden och att de har en trygg position.

Här har arbetsledningen en roll

Här har arbetsledningen en viktig roll att fylla, poängterar Sven, att förutom att leda och fördela arbetet på ett rättvist och juste sätt också säkerställa kompetensutveckling och lärande i arbetet.

- Det är väldigt viktigt att tänka på kompetensutveckling, att se till att man går framåt för att därmed bli tryggare i sig själv på arbetsplatsen. Att kunna utnyttja sin kreativa potential och att kontinuerligt lära sig och kunna utföra olika saker behövs för att vi ska må bra och utvecklas.

Unga vill få ut mer av jobbet

Sven säger att en del studier pekar på att unga idag har ett annat förhållningssätt till jobbet och andra behov. Att de värdesätter ett större individuellt utbyte av arbetet med en högre grad av autonomi och inflytande och ett ledarskap som är inriktat mot sociala relationer.

- Man kan misstänka att de behöver mer individuellt ledarskap, med mer uppmuntran, och definitivt mer möjligheter att se en utveckling där man lär sig saker.

- Det har gjorts lite forskning inom detta område och det finns starka skäl att titta på detta på djupet. Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson.


I ett samarbete, inom projektet ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna” som finansieras med 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring, ska nu forskare från Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet, projektledare Erika Wall, under fyra år försöka ta reda på vad dessa unga människor behöver.

Kontakt

Sven Svensson, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-279 22 06
E-post: sven.svensson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)