Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

2019-08-23 

- Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle.

Heidi Hagerman

Heidi Hagerman

Heidi Hagerman har i sin forskning undersökt förutsättningarna för första linjens chefer inom äldreomsorgen: hur det påverkar dem själva och deras personal. Det handlar om en studie där man gjort återkommande enkäter och intervjuer sedan 2010. Studien är unik då den under lång tid följt chefer och personal på samma enhet.

- Därför kan vi se att chefens förutsättningar spelar roll för hur personalen sedan får det. Det är första gången, vad vi känner till, som man undersökt detta utifrån ett empowerment perspektiv inom svensk äldreomsorg. Vi vill bidra till att kommunerna förändrar chefernas arbetsvillkor så att de kan må bättre och leda en organisation som mår bättre, säger Heidi Hagerman.

Varför är det så olika?

Heidi Hagerman har tidigare arbetat som undersköterska och sjuksköterska inom äldreomsorgen och i hemsjukvården. Hon såg då att det fungerade väldigt olika på olika ställen, bland annat när det gällde vilket stöd och bekräftelse de anställda fick av sina chefer, hur mycket tid och tekniska hjälpmedel de hade och så vidare.

Den optimala arbetsplatsen

Den bästa arbetsplats Heidi varit på, där satt chefen i rummet intill och de hade morgonmöte varje dag där man gemensamt strukturerade upp dagen.

- Det var inte så vanligt då, men den chefen ville vara delaktig och hon var också distriktssköterska så hon var väldigt insatt i vår vardag.

Hon höll oss informerade om vad som hänt i organisationen och vad som skulle komma, fortsätter Heidi. Vi kände oss delaktiga då vi kunde påverka vårt arbete. Hon gav oss möjligheter, och om man behövde stöd då fanns hon där och hon förstod.

Mätbara effektmål överskuggar mjuka värden

I intervjustudierna såg hon att cheferna tyckte det allra viktigaste var att arbeta tillsammans med personalen, det var bara så de kunde göra en god vård tillsammans. Däremot var det svårt att få till det, då det som räknas är ekonomi och mätbara effektivitetsmått.

- De har så mycket administrativa krav på sig och de mjuka värdena uppmärksammas inte riktigt i styrformen. Ett sätt att underlätta vore kanske om stödfunktionerna, som ju finns i staben, kunde komma ut vissa dagar och ge handfast hjälp.

Strategier för att lyckas ändå

Många chefer beskrev strategier för hur de kunde lyckas ändå, fast förutsättningarna inte var särskilt bra. Ett sätt kunde vara att arbeta mer än 40 timmar i veckan, att exempelvis administrera hemma på kvällarna för att kunna vara mer närvarande på arbetet.

Det kunde vara att gå upp väldigt tidigt för att vara hos personalen på morgonen innan de går ut, att ha dörren öppen så att personalen alltid kan komma in och att vara nåbar på telefon dygnet runt.

- De vill vara det, då det är en dygnet runt verksamhet. Om det händer något på enheten på helgen vill de veta det för att kunna ge stöd till personalen.

"De är stolta över sitt jobb"

Forskarna kan se att om en chef har rätt förutsättningar, så smittar det av sig till personalen och det är inte särskilt studerat. Cheferna upplevde också en ständig utveckling där de lärde sig nya saker och det blev en drivkraft i arbetet.

- Det är den lägsta nivån av chef och de är utsatta, men även om det är tufft och utmanande så var de stolta över, och upplevde, glädje i sitt arbete. Att få jobba med personal och med de äldre, gav verkligen mening till cheferna, säger Heidi Hagerman.


-------------------------------------------------------

Heidi Hagerman försvarade sin avhandling "Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care: an Empowerment Perspective" den 7 maj vid Uppsala universitet

Opponent: Professor Lotta Dellve

Handledare: Professor Maria Engström, docent Bernice Skytt och docent Barbro Wadensten

--------------------------------------------------------

Kontakt

Heidi Hagerman, universitetsadjunkt sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-627 25 05
E-post: heidi.hagerman@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)