Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gävleforskare bland de mest citerade i världen om hållbara städer

2019-10-02 

"Web of Science", som samlar alla världens vetenskapliga publikationer, visar att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, de senaste 10 åren varit bland de mest citerade forskarna.

Stephan Barthel

Stephan Barthels artiklar handlar om hållbar stadsutveckling med fokus på grönområdenas roll och människans relationer med grönområden i städer.

Han säger att hans drivkraft har varit att visa att naturen i städer spelar en väldigt stor roll för människors välbefinnande och för att bygga en buffertkapacitet mot klimatförändringar och andra typer av störningar och att detta blir särskilt viktigt när den snabba urbaniseringen är så svår att stoppa.

- Detta väcktes hos mig när jag som ung bodde på Söder i Stockholm. Jag märkte att jag, hela tiden drogs mot grönområdena och där fann inspiration och kraftsamling. Jag beslutade att viga mitt liv åt detta.

Ett mindre lärosäte kan våga

Stephan disputerade på Stockholm Resilience Centre, under Carl Folke och Johan Rockström och byggde senare upp denna fantastiska forskningsmiljö, Urban Studio, vid Högskolan i Gävle.

Studions forskningsresultat citeras nu frekvent i media och han pekar på fördelarna med en ung Högskola som lägger en stor del av sin kraft på miljöfrågorna.

- Jag gissar att jag, tillsammans med mina kollegor, har öppnat upp nya forskningsfronter. Om man är först med att öppna upp nya idéer och om de flyger så blir det en forskningsfront,

Han säger att det vid Högskolan i Gävle finns en stor utvecklingspotential i och med att man vågar öppna upp nya forskningsfronter.

Att skapa verklig förändring

Samtidigt som han kommer att fortsätta producera vetenskapliga artiklar är fokus nu på att samarbeta med Region Gävleborg, kommunerna i området och de privata aktörerna.

- Vi har ett pågående samarbete med Regionen, när det gäller att forma framtidens hållbara städer och samhällen. Där vi lyssnar på varandra, det finns också mycket praktisk kunskap som inte vi har, man måste ge och ta.

Stephan säger att samarbetet kommer att ske inom det nya strategiska forskningsområdet vid Högskolan i Gävle, som heter Hållbar stadsutveckling. Ett av fyra utvalda strategiska områden.

- Det säger lite om vilken vikt man fäster vid detta från lärosätet. Jag tror att både Gävle som stad och regionen har en fördel av att vara lite mindre så att man kan förändra snabbare mot det bättre, vi kan vara flexibla på ett annat sätt, säger Stephan Barthel.

 

Web of Science räknas av många inom den akademiska världen som den främsta kvalitetsdrivna databasen för refereegranskade tidskrifter och som ett viktigt analysverktyg för att analysera internationell forskningskommunikation utifrån hur många gånger de i databasen indexerade artiklarna har citerats i andra artiklar. 

I Sverige använder Vetenskapsrådet databasen för att på uppdrag av regeringen räkna fram de svenska lärosätenas bibliometriska index som sedan används för att fördela den konkurrensutsatta delen av det statliga anslaget till forskning och utveckling.

 

Kontakt

Stephan Barthel docent i Geospatial informationsvetenskap och föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se
Urban Studio

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-05-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)